Ana Sayfa DOĞU TÜRKİSTAN 13 Mayıs 2017 30 Görüntüleme

Türkistan İslam Cemaati Mücahidi; Ebu Muhammed (Rahimehullah)’ın Hayatı

Türkistan İslam cemaatinin Genel Emiri Abdullah Mansur’un kaleminden

Allahu Azze ve Celle yüce kitabında şöyle buyuruyor:

**Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.** (Ahzab 23)

İslam tarihi, inançlarını, imamen vehtisaben (inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek), nefislerinin üstünde tutmuş adamların fedakarlıkları ile doludur.

İslam liderleri, Allah’tan başka kimseden korkmayan İslam askerleriyle Allah yolunda ilerleyerek, kılıçlarını mütekebbir kafirlerin kafalarına kudretle sallayarak tarihlerini inşa etmişlerdir.

Ebu Ubeyde Bin El Cerrah, Halid Bin Velid, Sa’d Bin Ebi Vakkas, Amr Bin El ‘Aas, Musa Bin Nusayr, El Ka’ka’ Bin Amr, Ukbe Bin Nâfi’, Tarık Bin Ziyad, Kuteybe Bin Müslim, Selahaddin El Eyyubi, Abdullah Azzam, Enver Şa’ban, Cum’a Bey Nemengani ve Hattab bunlardan bazılarıdır. Ve halen kahramanlar şehitler kervanına katılmaktadır. Hasan Mahdum da (Allah ona rahmet eylesin) şehitler kervanına katılan bu kahramanlardan biridir. Bizler, Allah’a karşı kimseyi tezkiye edemeyiz, onu hesaba çekecek olan Allah’tır; ancak Allah’tan Azze ve Celle, şehadetini kabul etmesini niyaz ediyoruz.

Hasan Mahdum (Allah ona rahmet eylesin), din ilimlerinde mahir bir muallim, savaş meydanlarında deneyimli bir lider ve büyük bir imamdı.

Hasan Mahdum (rahimehullah), Allah’ın Azze ve Celle fadlı ile saldırgan Çinli kafirlerin boğazına saplanan bir diken oldu.

Hakka daveti ile Müslümanların izzet ve süruru yaşamasına vesile olmuş, kafirleri ve kalplerinde hastalık bulunan münafıkları ise öfke ve hüzne gark etmiştir.

Hasan Mahdum (Allah ona rahmet eylesin), Türkistan dışındaki Türkistan İslam Partisi’nin yeni kurucusu ve hareketin emiriydi.

Künyesi, ‘Ebu Muhammed’ (bakımını üstlendiği ve yetiştirdiği çocuğa isnat edilmektedir), gerçek ismi Hasan Mahdum ve lakabı ‘Allah’ın askeri’ydi.

Doğumu ve Yetişmesi

Ebu Muhammed, 1964 yılı Ekim ayında, Kaşgar vilayetinin Nushahr nahiyesinde, Harav köyünde dindar bir ailede dünyaya gelmiştir.

Ebu Muhammed, ilim talep etmeye, ilkokul döneminde (1972-1977) başlamış, ilköğretim merhalesini tamamladıktan sonra, bir civar köydeki dini medreseye girmiş, 1984’e kadar burada eğitim almıştır.

Daha sonra, büyük alim Hacı Abdulhakim Mahdum’dan ilim almayı talep etmiş, Kağlik (Qaghliq) beldesinde sayıları yaklaşık on bini bulan talebelerle birlikte kendisinden ilim öğrenmiş ve imtihanında başarılı olarak şer’i ilimlerde icazet almıştır.

Sonra, şer’i ilimleri öğretmek için, 1989 Ocak – 1990 Mayıs ayı süresince evinde bir medrese açmıştır.

Bunun hemen akabinde komünist polisler tarafından tutuklanarak 8 Mayıs 1990’da hapse atılmıştır. Ebu Muhammed, 1991 Kasım ayına kadar, Kaşgar vilayetinin ‘Akto’ bölgesindeki ‘Barın’ köyünde, kendisine yöneltilen ‘cihada hazırlık’ ve ‘Türkistan İslam Parti’sini kurma’ suçlamaları ile hapiste tutulmuştur.

Nihayet 23 Kasım 1991’de serbest bırakılmış; ancak evinde Kaşgar şehrindeki güvenlik güçlerinin gözetimi altında bir yaşam sürmeye mahkum olmuştur.

5 Temmuz 1993’te ise, Kaşgar vilayetinde, büyük alim Abdulhakim Mahdum’un vefatı münasebetiyle düzenlenen, ‘Doğu Türkistan’ın dini bilgilerinin ıslahı’ konulu toplantıya daveti sebebiyle ikinci kez tutuklanmıştır.

1995 Şubat ayında, Kaşgar hapishanesinden, Türkistan’ın başkenti Urumçi’deki hapishaneye nakledilmiştir.

1996 Temmuz ayında kefaletle serbest bırakılmış, daha sonra 6 Ağustos 1996’da yeniden hapse gönderilmiştir. Ve yine 1996 yılının dokuzuncu ayında serbest bırakılarak evinde gözetim altında tutulmaya başlamıştır.

Sonra, 1997 Ocak ayında, Türkistan İslam Partisi’nin bazı üyeleri ile birlikte Beytullah El Haram’a gitmeye karar vermiş ve aynı sene Hac farizasını yerine getirmiştir.

Ve sonrasında cihad topraklarına iltihak etmeye karar veren Ebu Muhammed, 1997 Haziran ayında Afganistan’a yönelmiştir.

Hicret sonrası hayatı (Allah ona rahmet eylesin)

Hasan Mahdum (Allah ona rahmet eylesin), cezaevinden çıktıktan sonra, inandığı ve hocalarından öğrendiği dine hizmet için çalışmayı arzuladı ve bu uğurda ailesini ve akrabalarını Çin’in baskısı ve zulmü altında bırakarak ve kalbi, onlar adına duyduğu acı ile sıkışmış bir halde Afganistan’a hicret etti. Hasan Mahdum (rahimehullah), Türkistan dışına çıktığında, dışarıda Türkistanlı muhacirlerin ahvali ile ilgilenen ve de Çinli komünistlere karşı savaş hazırlığı yapan, savunmasız Müslümanları kurtaracak bir cihadi hareket yoktu.

Afganistan’da ise, İslami Hükümet kuran Taliban hareketinin ortaya çıkmasından sonra, mücahit Müslümanlar, bu yeni doğan İslam emirliğine destek olmak için buraya geldiler.

Hasan Mahmud da (Allah ona rahmet eylesin, İslam’ı ve ehlini desteklemek için hicret eden o mücahitlerden biriydi. Doğu Türkistan’da İslam’ı desteklemek için Türkistan İslam Partisi’ni kurdu ve Türkistan’dan hicret eden mücahitlere dini konularda eğitim vermeye başladı (rahimehullah). Mücahitlere, komünistlerin zulmü sebebiyle öğrenmekten mahrum bırakıldıkları akide ilimlerini ve fıkhı öğretiyordu.

Yani hareket, şer’i ilimler ile birlikte cihad fıkhına da önem verdi. Bu medreseden birçok cihad lideri mezun oldu. Öyle ki hareket, savaş sanatları türlerinin tümünde birçok uzman kişiyi bünyesinde barındırır hale geldi.

Ve 11 Eylül 2001’de

Ümmet, kafirlerin gözünde bir sivrisineğin kanadına eşdeğer hale geldiğinde ve hor görülüp, aşağılık ve zelil bir hale getirildiğinde New York ve Washington saldırıları geldi. Ve Allah’ın (Azze ve Celle) fadlı ile izzet yeniden Müslümanların olurken, küresel küfrün liderleri ise bu saldırılarla şok edici ve sersemletici bir darbe aldı.

On dokuz mücahidin vurduğu darbe ile İslam’ın izzetini tüm dünya öğrendi.

Nitekim batıl ve şeytanın hizbi, hak ve ehline karşı birleşirken, hak da askerlerini batıl ve ehline karşı topladı. Böylece, ehl-i iman taifesi ortaya çıktı ve küfür ehli taifesinden ayrıldı.

O zor ve çetin günlerde Hasan Mahdum’un liderliğindeki Türkistan İslam Partisi, hiç tereddütsüz, fırkatu’l hakkı savunuyor ve destekliyordu.

Hasan Mahdum (Allah ona rahmet eylesin), o dönemde, cemaatin adamlarını toplayarak, onlarla geleceğe ilişkin önemli kararları istişare etti. Ve Taliban’a destek olma ve onlarla birlikte savaşma kararı aldılar.

Kafirlerin ilk hedefi, dünyanın dört bir yanındaki savunmasız Müslümanları barındırdıkları gerekçesiyle, Afganistan’daki İslam Emirliği’ni vurmaktı.

Amerikan uçakları, Müslümanların üzerine durmaksızın yıkıcı bombalar yağdırıyordu.

Türkistan İslam Partisi’nin Afganistan İslam Emirliği’nin devrilmesinden sonraki durumu

Hasan Mahdum liderliğindeki Türkistan İslam Partisi, emirliğin devrilmesinden sonra, 2001 Aralık ayında, haçlı kampanyasına karşı cihad başlatmak için hazırlanmak amacıyla Pakistan Afganistan sınırına intikal etti.

Türkistan İslam Partisi, geçirdiği zor zamanlara rağmen -ki o dönemde hareket, liderleri Hasan Mahdum’un (rahimehullah) şehit olması gibi zor bir imtihandan geçiyordu- Allah yolunda cihada hazırlık programını durdurmadı.

Hasan Mahdum, 2 Ekim 2003’te, Pakistan Afganistan sınırında yer alan Angor Adda bölgesinde, Pakistan ordusundan mürtetler ile çarpıştıktan sonra Allah yolunda şehitliğe nail oldu (Allah en doğrusunu bilir) ve bu yolda kendisini geçen şehit kardeşlerinin arasına katıldı.

Türkistan İslam Partisi, böylesi zor bir dönemde eşsiz liderini kaybetti. İnna lillahi ve inna ileyhi raci’un.

Hasan Mahdum’un en önemli faaliyetleri

1- Hasan Mahdum, Komünist Çin’in 1949’da Doğu Türkistan’ı işgalinden sonra, mücahitleri kitlesel organize göçe ve silahlı cihad çalışmalarına ilk yönlendirenden biriydi.

2- Hasan Mahdum, mücahitleri örgütlü bir grubun parçası olarak askeri tedribe yönlendiren ilk kişi oldu.

3- Türkistanlı mücahitleri, İslam hilafetinin kurulmasında ve bu asırda Allah yolunda cihatta paylarına düşeni almaları için davet eden ilk kişiydi.

4- Halkın, tutuculuktan uzak gerçek akideyi onun vesilesiyle öğrendi. İçinde bulunduğumuz asırda dünyadaki mücahitlerle birlik olmaya çağıran ilk kişiydi.

5- Özgürlük umutlarını yitiren mazlumların kalplerine ilk ümit ekenlerden biriydi.

6- Türkistan cemaatleri arasındaki farklılaşmanın, kavmiyetçilik veya demokrasiye değil, İslam inancına dayanılarak ortaya çıkarılmasına vesile (sebep) olan ilk isimlerden biriydi.

7- Türkistanlı mücahitlere, İslam’daki El Vela ve’l Bera akidesini öğreten ilk isimlerden biriydi.

Hasan Mahdum’un (Allah ona rahmet eylesin) şehadetinden sonra, Türkistan İslam Partisi liderleri, askeri komutan Abdul Hak’ın, Ebu Muhammed’in halefi olarak partiye emir seçilmesi hususunda icmaya vardılar. Yüce Allah’tan onu hak yoluna iletmesini, bu dine hizmet edebilmesi için ona yardım etmesini ve onu Salih selefin izinden gidenlerin en iyilerinden kılmasını niyaz ediyoruz.

Doğu Türkistan Bülteni / HABER MERKEZİ

İslami Bülten- Haber Merkezi

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | sancakweb.com