Rus Donanmasının Akdeniz deki Baskını:Mora ve Yunanistan’ı Elden Çıkışı, Navarin Hezimeti

MORA

Rusya, İngiltere ve Fransa Osmanlı imparatorluğunu parçalamak için bazen tek tek, bazen de birlikte aralıksız mücadele ettiler.
Ama buna rağmen Osmanlı, İngiltere’yi ve Fransa’yı çeşitli ilişkiler sebebiyle müttefik bilip onlara teslim olmaktan hiç vazgeçmedi.
1827 yılında Mora’da ayaklanma çıktı. Mora, Osmalı’dan Yunanistan’la beraber ayrılmak istiyordu.
Ayaklanma büyüyünce, Osmanlı Mısır valisi Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim paşadan yardım istedi. İbrahim paşa ordusuyla Mora’ya gelip ayaklanmayı bastırdı.
Bunun üzerine Avrupa devletler konseyi işe karıştı. Konsey üyeleri İngiltere, Fransa ve Rusya, Yunanistan’a bağımsızlık verilmesini istediler. Osmanlı ordusunun derhal Mora’dan çıkmasını istediler.
Osmanlı askerini çekmedi.
Bunun üzerine İngiltere Osmanlıya ültimatom verdi. Osmanlının derhal çekilmesini istedi.
Düşünün ki Mora’da ve Yunanistanda ayaklanmayı başlatan Rusya’ydı. Ayaklanmanın bastırılmasına engel olan ve Osmanlının derhal çekilmesini isteyen İngiltereydi.
Osmanlı bu ültimatomu reddedince, İngiliz, Fransız ve Rus savaş gemileri Mora’ya geldi. Mora’daki Osmanlı ve Mısır donanmasını ani bir baskınla yok ettiler.
Navarin denen bu limandaki 57 gemimiz batırıldı. 6000 askerimiz şehit edildi.
İngilterenin bu hainliğiyle ve Rus’ların etkisiyle Osmanlı çok büyük zarara uğrayarak buralardan çekildi. 3 yıl sonra Yunanistan bağımsizlığını ilan etti.