Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Evlilikleri

Yüce Allah Müslüman erkeklere aynı anda en fazla dört hanımla evlenmeyi helal kılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise daha fazla kadınla evlenmesi helal kılınmıştır. Peygambere mahsus olan bu evliliklerin elbette değişik sebep ve hikmetleri var.

Peygamberin örnek evliliklerinden çıkarılması gereken ders ve hikmetlerden birkaçını kısaca zikredelim.

— Peygamber’in hanımları kadın ve aile ile ilgili İslami hükümlerin öğrenilmesini ve ümmete nakledilmesini sağlamışlardır.

— Özellikle dul ve çocuklu kadınlarla evlenerek bu durumdaki kadınların ve çocukların evlilik yoluyla korunması yönünde örnek evlilikler yapmıştır.

— Kavmiyetçiliği ve kabileciliği yok etmek için örnek evlilikler yapmıştır.

— Evlatlığın gerçek evlat gibi olmadığını ve olamayacağını göstermek için örnek evlilikler yapmıştır.

— Halasının kızı ile evlenerek kuzen evliliklerinin meşru olduğu ve teşvik edilmesi gereken evliliklerden olduğunu göstermek örnek evlilikler yapmıştır.

— Bekâr bir erkeğin dul ve çocuklu bir kadınla evlenebileceğini göstermek için örnek evlilikler yapmıştır.

— Bir erkeğin kendinden büyük bir kadınla evlenebileceğini göstermek için örnek evlilikler yapmıştır.

— Fakir bir erkeğin zengin bir kadınla evlenebileceğini göstermek için örnek evlilikler yapmıştır.

— Zengin ve hür bir erkeğin esir bir cariye ile evlenebileceğini göstermek için örnek evlilikler yapmıştır.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in çok sayıda kadınla evlenmesinin hikmet ve sebeplerinden bazıları bunlardır. Allah’ın elçisi insanlığa örnek olması için gönderilmiştir. O kutlu elçi; sarsılmayan imanı, tertemiz ahlakı, fedakârlığı, cömertliği, cesareti, kararlılığı, çalışması ve gayreti kısaca bir hayat boyu yaşadığı kulluğu ile gerçekten müminler için mükemmel bir örnektir. Şahıs olarak Peygamberi, toplum olarak da onun arkadaşlarını kendinize örnek almalıyız.

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
Allah’ı ve ahiret gününü arzulayan ve O’nu sürekli anıp yücelten kimseler için Allah’ın Elçisi, gerçekten size mükemmel bir örnektir. (Ahzab Suresi: 21)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in evliliklerinden birkaç örnek verirsek:

Müsennif VELİOĞLU