PEKİN’İN YEDEK DİKTATÖRÜ JU : MODERN TEKNOLOJİ İLE UYGURLARI ÖNCEDEN VURUN !

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)

Çin işgal yönetiminin Mübarek ramazan ayının başlaması ile birlikte Doğu Türkistan’daki baskı,zulüm ve Çin devlet terörü içerikli oprasyonlarını daha sert ve daha hızlı bir şekilde sürdürdükleri bildirildi.
Pekin’in Urumçi’ye atadığı Yedek Diktatörü Hitayist Çin Faşisti ÇKP.Genel Sekreteri Çin’in Yardımcısı Ju Heylun Çin yönetiminin Doğu Türkistan genelinde teröre karşı savaşında modern teknoloji ile ileri iletişim sistemlerinden yararlanarak “Daha Olay Meydana Gelmeden farkına varma ve önceden Sert Darbeler Vurmak gerektiğini ” açıkladı.

Özgür Asya radyosunun ÇKP. iktidarının resmi “Xinjiang” Gazetesine dayanarak bildirdiğine göre Sözde Uygur Bölgesinin Pekin’den atanmış yedek Diktatörü Ju Heylun bu konuşmayı 07 Haziran 2017’de ziyaret ettiği Aksu vilayetinde İl Güvenlik Toplantısında sarfettiğini bildirdi. ÇKP.gazetesinde yer alan haberlere göre ÇKP.Genel sekreter yardımcısı bu bu hafta içerisinde “Güvenlik ve İstikrar Tedbirlerinin Yerinde gözden geçirilmesi ve denetlenmesi Hizmetleri ” çerçevesinde geldiği Aksu vilayetinde 07 Haziran’da “Tteröre Karşı Koymak ve Istikrarı korumaya yönelik bilgileri Sistemleştirme Hizmetleri Toplantısı”’nda yaptığını bildirdi.

Çin toplantı resimleri ile ilgili görsel sonucu

Yedek Genel sekreter bu toplantı’da şunları söylediği bildirildi ; “ ÇKP’nin her kademesindeki görevliler başta, bütün devlet ve hükümet yetkilileri “ Büyük Tip İstatistiki Bilgileri başta, tüm modern teknoloji ve ileri haberleşme sistemelerini kullanmalıdır. Bu modern sistemelerden yararlanarak yeni bir “Fen ve Teknolonoji” tefekkürü geliştirilmelidir.Bu modern ve ileri teknolojiler ve geliştirilen modern tefekkür sonuçlarından eşgüdümsel bir şekilde yararlanılmalı,önceden tahlil ve tahmin etme yeteneğinden yararlanarak “Terörcü ve Teröristlere” tam zamanında sert darbeler vurulmalıdır. Zamanında savunma tedbirlerini icra etme,düşmanın eylem yönü ve hareketini tam belirleme ve düşman harekete geçmeden önce düşmana sert darbeler inidirilmelidir. “ şeklinde konuştu.
Çin’in Urumçi’deki Yedek ÇKP.Genel Sekereteri Aksu’daki konuşmasında tamamen açık ve net olarak konuştuğunu belirterek şöyle sonlandırdı ; “ Modern teknolojiler ve ileri haberleşme sistemleri aracılığı ile bölge’de çoğunluğu oluşturan Uygurlar başta tüm azınlık unsurlar ve diğer Milletlere ve diğer bütün halkların huzuru, Çin’in ve bölgeninin istikrar ve güvenliğinin korunması her kademedeki ÇKP.üyeleri ile devlet memurlarının aslı görevidir. Toplumdaki bütün kesimleri başta memurlar olmak üzere her aile ve ferdinin gözetleme ve kontrol hizmetleri suratle arttırılmalı ve sıklaştırılmalıdır. Aileleri tek tek ziyaret etmek suretiyle onları yakinen tanıma ve öğrenme ve tam bilgilenme yapılmalıdır. Sorunları önceden tahmin ederek gerekli tedbirler alınmalı ve sorunlar ve düşünceler eyleme dönüştürülmeden önce gereken sert darbeler vurulmalıdır. Toplumdaki her türlü bilgi ve haberler anında kayıt altına alınmalıdır. “Halkı Terbiye ederek kontrol etmek (Terbiyeleş Arkılık kontrol ve Başkuruş) hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Sabit olmayan göçmen nüfusun kontrol ve idare etme sisteminin seviyesi yükseltilmelidir. “dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Logo resimleri ile ilgili görsel sonucu
Çin’in “ Uygurları daha Düşünce Ve Eylem Aşamasında İken Vurun !” Sözü Büyük tepki Çekti
Çin yönetiminin işgali altındaki Doğu Türkistan’da son günlerde etnik ayırımcılık içerikli olarak Uygur Türklerine karşı icra etmekte olduğu “Tüm bilgi ve haberleşmenin tam kontrol ve toplanarak kayıt altına alınması ve Genel bilgi ve Haber Havuzu (Alaka ve uçurni Ambarlaşturuş) oluşturması uygulaması uluslar arası toplum ile insan hakları ve hukuk organlarının dikkatini çektiği ve onların tepkisine sebep olduğu bildirildi. Ayrıca,01 Haziran 2017’den itibaren yürürlüğe konulan “ İnternet Güvenliği Yasası” ile özellikle Uygurlara elektronik ve diğer haberleşme sistemlerine sansür uygulaması ayırımcı ve faşist bir uygulama olarak dikkatı çekmektedir.

Özgürlük Sarayı Örgütü Logo resimleri ile ilgili görsel sonucu

İnsan hakları Örgütleri : Çin’in Bu Uygulamasının Amacı : Uygurları Baskı Altında Tutmak

KÜresel düzeyde faaliyet gösteren Özgürlük Sarayı ‘Freedom Heuse) İnsan haklarını İzleme Örgütü(Human Rights Watch) gibi insan hakları Teşkilatları yayınıladıkları bildiler ile Çin’in Uygurlara karşı bu baskı ve zulüm uygulamalarına karşı sert tepki gösterdi. Örgütler, Çin’in bu insan haklarını çiğneyen ve aykırı uygulamaları olan ” Aile ziyareti, Eğiterek Kontrol ve yönetmek ” ve benzerleri ile “ Uygurları daha da sıkı kontrol etmek ve daha da baskı altına almak ve Pranga altında tutmak gayretlerinin Bir Parçası “ olduğu yolundaki sözleri ile sert tepki gösterdiler.

Çin zulmü resimleri ile ilgili görsel sonucu

Uzmanlar ; Çin’in bu Yeni Uygulaması ” Uygurları Önceden Toptan Vurun ve Yok Edin ” demektir.

Uzmanlar, Pekin’in Urumçi’deki bu Yedek diktatörünün bu sözleri ile Müslüman Uygurları baheneler ve gerekçeler icat ederek ve yaratarak vurarak,toptan yok etme amacı taşıdığını bildiriyorlar. Ayrıca, Pekin’in Doğu Türkistan’daki Han şövenizmi ile Çin faşizminin bu yedek temsilcisinin “Uygur Türklerinin düşünce ve Eylemelerinden çok önceki Aşamasında İken vurularak Yok Edin ! ” emri olarak yorumluyorlar.