Müslümanlar Kırım Meselesi Üzerinden Rusya’ya Markaj Oluşturmalı! Hali Hazırda Bu Şartlar Sağlanmalı!

11 Nisan’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Donbass’ta askeri operasyon bölgesini ve Petrovskoye alanını ziyaret etti.

Kuzeyimizde çatışmalar durulmuş olsa da dava kapanmış değil.

Kırım için, karadeniz için, ve menfaatlerimiz için Türkiye Ukraynaya ayrı bir önem atfetmelidir.Ayrıca Rusya’nın Uluslararası düzeyde bu kadar çok güçlenmesinden rahatsız olan çok. Bu süreç doğru okunup karşıt cephede çoklu ittifak sağlanmalı. Rusya’nın yeni bir cepheye çekilmesi hali hazırda Suriye’de Libya.’da, Kafkaslarda ve orta Asya’ daki Müslümanların maslahatına. Burada gerek kamuoyu oluşturarak gerek imkan nispetinde destek olarak gereken katkı sağlanmalı. Günümüzde ki denge siyasetini doğru okuyup buna göre hareket edilmeli.OsmanlıRus savaşlarının son döneminin denge siyasetini anlamak açısından katkı sağlayacağını umuyorum.Çatalca önlerine kadar gelmiş Rus ordusunun nasıl geri çekilmeye mahkum edildiği Askeri olarak olmasada elinde Ruslara karşı koyabilecek bir güç olmamasına rağmen şartlar dahilinde Siyasi bir başarıdır. Yakın tarihtede Afgan-Sscb savaşı bu duruma örnektir. Konu üzerinde İnşaAllah daha detaylı bir haber sizlere sunacağız.