Ki̇m Hüseyin, Kerbela neresi̇?

Allah’ın Rasulü’nün torunu, Fatıma ve Ali’nin (radiyallahu anhuma) kuzusu Huseyn’in şehid edilmesi, elbette bütün Ümmetin yüreğinde o günden bu güne acısı hala taze olan bir kanlı hiyanet ve nifak vakasıdır.

Hadisenin tarihi seyri ve boyutları bir yana, her Muharrem 10.cu günü geldiğinde, özellikle Ehl-i Sünnet’ten ve sahabeden ve onların sevgisinden söz edenlerin, hangi saikle Kerbela vakasının acısını diri tutmaya ve buradan da Şia’nın İslam’da asla caiz olmayan yas törenlerine ve bu vesileyle Ümmetin büyük bir kısımını Ali ev evladının düşmanı gösterip onlara lanet edenlerin akide ve melanetlerinden söz etmemelerine insan şaşırıyor.

Ali, Huseyn ve ailesi İslamın mirasıdır sevgileri imandan buğzları nifaktandır.

Ali’ye hiyanet edenler Huseyn’e de hiyanet ettiler.

İlahî mahkemede herhalde bu zalimlerin ve onu katleden münafıkların hesabı sorulacak. Rabbimizin kitabından bunu öğrendik.

Şimdi soruyorum:

Şia’nın ve Rafizîlerin sloganlarını ve akidelerini, sahabe ve onların sevgisiyle süsleyenlerin Kerbela matemlerinde kimi lanetlediklerini, Ebu Bekr ve Ömer hakkında neler söylediklerini de biliyorlar mı? Bunu da yazarlar mı? Allah’ın razı olduğu bir cemaate kâfir ve mürted diyenler hakkında da bir şeyler yazacak mısınız?

Sahabeyi tekfir etmek ve Rasulullah’ın hanımı validemiz Aişe’ye zina nisbet etmek ve genelevi iltetiğini iftirasında bulunmak Ebu Bekr ve Ömere kâfir demek acaba kerbela vakasından daha mı hafif ve günah olarak küçümsenecek olan bir hadisedir?

Allah’ın ayetlerin gördüğü ve anladığı halde bunu yazmayıp Kerbela yağcılığına soyunmak- aslında Şiilik propagandasını sahabe sevgisi kılıfıyla saklayarak Teşeyyu’u yaymaktır-

Bunlar gerçekte Şia’dan değilse -ki Şiileştikleri halde yalanları ve takiyyeleriyle aptallarımızı aldatıyorlar-

“HER GÜN AŞURA HER YER KERBELA”

Bugün için kimin sözü ve ne anlama gelmektedir?

Bunu Rafızî ve Şiî olmayan insanların dillendirmesi ne anlama gelmektedir. Anlamı açık sahte Ehl-i Sünnet ve sahabe sevgisi perdesinin ardından Şia’nın ve Rafızîlerin bid’at ve hurafelerini Müslümanların gözlerinde maruf ve meşru göstermek, Kerbela yasını tutmayanları da imalı ve zımnî olarak Huseyn’i sevmemekle ittiham etmek.

Allah için soruyorum; lütfen;

“HER GÜN AŞURA HER YER KERBELA”

Sözünü; her yerden önce, Türkiye’ye uyarlamanızı ve Türkiye için bu sözün –özellikle de Irak ve Suriye’de olanlar için ne anlama gelebileceğini ve ne ifade ettiğini veya etmediğini düşünmenizi istiyorum.

Türkiye Kerbela ise, kim Hüseyin kim Yezid?

Bunu geçiyor bir kez daha soruyorum:

Bu söz Afganistan’daki, Irak’taki Ehl-i Sünnet düşmanlığı ve Ümmeti parçalama savaşı ve Suriye’deki Rafızî, Karmatî ve de Nusayrî küfür taifesinin ve Hizbullah’ın on binlerce insanın kanında elinin olmasını vakasına nasıl uygulayacağız?

Suriye’de kim Hüseyin?

Amerika’nın koruduğu Şiiler, Nusayriler ve Hizbullah mı?

Irak, İran ve Beşşar ile Hizbullah Hüseyin İslam toprakları Kerbela mı? Irak’ın işgaline karşı yiğitçe direnen Ehl-i Sünnet Müslümanları Ubeydullah b. Ziyad ve Ömer İbn Sa’d ve Şemr Zu’lcevşen mi? ( ki o Ali’nin beytalısı değil miydi?)

Kim Hüseyin o zaman? El-Haşdu’ş-Şa’bî denen katiller ve tecavüzcüler ordusu mu? Bedir Tugayları mı? Karmatî Nusayri İslam düşmanı Beşşar ve partisi mi? İran’ın şımarık beslemesi Hüseyni Nasr mı?

Kim Hüseyin o zaman?

“HER GÜN AŞURA HER YER KERBELA”

Hüseyin’in intikamı – tabii ne için ve kimin için- Allah’ın adaletine imanınız varsa Allah’ın mahkemesine ve Din Günü vereceği hükme de iman edip kaderine iman edeceğiz. Hüseyin mükâfatını katilleri de cezalarını görecekler.

Irak, Suriye Yemen ve Afganistan’daki Şii savaşı; Hüseyni’n intikam savaşıdır ve Mehdi’nin bir an gelmesi için bilinçli bir bunalım çıkarma savaşıdır.

Hüseyin kim? Yıkılan ülkelerimiz ABD ile işbirliği yapıp Ümmete hıyanet eden Şiiler İran ve Iraklılar mı?

Gerçekten Müslüman ve Mümin bir insanın;

“HER GÜN AŞURA HER YER KERBELA” sloganını bayraklaştırmasının meşruiyyetini Kur’anî ve imanî değerini Kur’an’dan göstermesi gerekmez mi?

Bu söz ne kadar Ümmetin birliği ve dirliği için elzemdir? Bu söz nifak sözümü, fitne, kan ve intikam sloganı mı, yoksa Allah’ın bir ayeti mi?

Bana bugünün Hüseyin’inin kim olduğunu, Yezid’inin kim olduğunu söylerseniz ben de size o zaman adabına ve makamına uygun bir şeyler söylerim.

Fakat günümüzün Kerbela’sının neresi ve Kufelilerin kim olduğunu bile bile saklayan ve susan ikiyüzlü sahtekâr Ehl-i Sünnet görünümünde çağımızın dailerinin kalkıp da Ümmeti Hüseyin gibi katleden, Irak’ı ve Suriye’yi ve hatta Afganistan’ı kâfir Amerika ile birlikte Kerbela’ya çevirenlerin, İran ve kuklası ve hainler olduğunu görmeyen zalimlerin

“HER GÜN AŞURA HER YER KERBELA” sözlerine hiç bir anlam veremiyorum.

Allah’ın ilmi ve adaletinin çerçevesinde Kerbela törenlerini İslam dışı fiilleriyle ikame edenlerin; nasıl ABD ve Rusya ile birlikte Müslümanları katlettiğine şahid olduğunuz halde hala ne diye Şia yağcılığı yapıyorsunuz desem sakın alınmayın. Çünkü siz bunu hak ettiniz!

29.09.2017

Mehmet EMİN AKIN

————————————–

Hatırlatma kasdıyla:

1)

الحسين اكبر من الله اكبر والصلاه شرك شيعي رافضي

2) https://www.youtube.com/watch?v=gblU6EevQ7M

3) Hüseyin mi büyüktür Allah mı?

Kur’an bile Huseyn’den istifade etmiş!?

4) Kureyş’in İki Putu (HAŞA) duası (küfrü)

6) EHL-İ SÜNNETE LANET ETMEK VACİBDİR; DİNİN ASLIDIR (Müslümanlara labnetle dolu bir konuşma)

7) Şaron’un köpeği, hatta kâfirlerin hepsi Ebu Bekr’den ve Ömer’den -HAŞA- daha faziletlidir. (İslam Vahdetinin Cehenneme kadar yeri var)

Fetih Medya sitesinden alıntılanmıştır. Sorumluluk kaynağa aittir.