Kafkasya Emirliği’nden Tahriru’ş-Şam Heyeti’ne tebrik ve destek açıklaması (Tam Metin)

Rusya’ya karşı savaşına devam eden Kafkasya Emirliği resmi bir beyanat yayınlayarak Tahriru’ş-Şam Heyeti’ne tebrik ve destek açıklamasında bulundu. Küresel Analiz olarak çevirisini sizlere sunarız:

* * *

Bismillah… Allah(c.c.)’a hamd, Rasulullah (s.a.v.)’a salat ve selam olsun.

Yüce Allah, kitabında şöyle buyurur: “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın!”(Âl-i İmran,113)

Yine O(s.v.t.) şöyle buyuruyor: “İşte şu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de Rabbinizim. O halde bana ibadet edin!”(Enbiya,92)

Ve nebimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) şöyle demiştir: “Müminler, bir vücudun azaları gibidir.Bir organı hastalandı mı tüm vücut hastalanır.”

İslam ümmetini, Şam’daki önde gelen gruplarının “Heyet-i Tahriru’ş-Şam” adı altında birleşmesinden dolayı tebrik ederiz.

Bizler, Kafkasya İslam Emirliği olarak bu birleşmeyi selamlıyor ve Yüce Allah’tan bu oluşumu mübarek kılmasını niyaz ediyoruz.Diğer İslami grupları da bu birleşmeden kaçınmamaya davet ediyoruz.

Ve Yüce Allah’a, bu oluşumun lideri seçilen Şeyh Haşim Ebu Cabir’e tevfikini vermesini ve onu aziz kılması için dua ediyoruz.

Allah(s.v.t.)’ya kalplerimizi birleştirmesi ve her işimizde bizlere tevfikini nasip etmesi için dua eder; İslam’ı ve Müslümanları aziz, küfrü ve kafirleri zelil kılmasını dileriz.

4 Cemâziyelâhir 1438 / 3 Mart 2017

İslami Bülten / Haber Merkezi