KADININ İZZETİ

(YAZI DİZİSİ)

Toplumsal meseleleri İslami bir bakış ile irdeleyen bu eser Kadın, Erkek herkesin okuması gereken önemli bir eserdir.

İster doğuda, ister batıda tüm zaman ve mekânlarda beşeri düzenlerin ifsadı sebebiyle özellikle kadınlar zillete mahkûm edilmiştir. Çünkü bu sistemler insanların taşkın arzularına göre şekillenen heva dan ibarettir. Beşeri düzenler bu tahrif ve ifsat faaliyetlerini; insan hakları, kadın hakları, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık… Maskesiyle yapmaktadır. Buna mukabil insanlığı huzura, mutluluğa ve izzete kavuşturacak olan İslam şeriatını ise gericilik, irtica ve terör gibi yaftalarla itibarsızlaştırmaya ve işlevsiz bir hale getirmeye çalışmaktadır.

Aciz ve zavallı insanların uydurduğu beşeri düzenler işe yaramadığı anlaşılınca bu defa başka bir rüzgâr ve başka bir heva ilah edinilerek yeni bir düzen uydurulur. Yeni kanun, yeni başkan, yeni hükümet, yeni amir… Derken senaryo sil baştan yeniden oynanır. Toplum bir batıldan başka bir batıla yönlendirilerek bir süre daha avutulur ve aldatılır. Allah’ın hükümleri bırakılıp aciz ve zavallı insanlar hüküm koyarsa; ıslah değil ifsad olur, adalet değil zulüm olur. Çünkü Allah’ın semadan indirdiği şeriatı dışındaki her şey batıldır, zulümdür ve ifsattır.

Yaratan yarattığını bilmez mi onun neye ihtiyacı olduğunu, nasıl yönetileceğini, nasıl ıslah edileceğini en iyi bilendir. O âlemlerin Rabbi olan Allah’tır ondan daha güzel hüküm veren kim olabilir. İşte bunun için İslam devre dışı bırakılarak insanlığın huzura, mutluluğa ve izzete kavuşması mümkün değildir.

Ey demoğlu! Öyleyse; Allah ile yaptığın kulluk anlaşmasını yeniden güncelleyerek, Yüce Allah’ın insanlığın huzuru ve mutluluğu için indirdiği İslam şeriatı ile hayatı yeniden imar ve inşa etmenin zamanı daha gelmedi mi?
Bu dinde; İzzet var, Hayat var ve Cennet var

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

Yoksa onlar, cahiliye hükümlerini mi istiyorlar? Hâlbuki yürekten inanan bir toplum için, Allah’tan daha iyi kim hüküm verebilir? (Maide Suresi 50)
Ey iman edenler! Allah ve Resulü, yeniden dirilişinizi sağlayacak bir konuda size çağrı yaptığında, bu çağrıya mutlaka uyun! Şunu iyi bilin ki, Allah, kişi ile kalbi arasına girer hepiniz O’nun huzurunda toplanacaksınız. (Enfal Suresi: 24)

Müsennif VELİOĞLU