İzzeti Arayanlara:

Kim izzet, şeref ve üstünlük arıyorsa Allah’a iman ederek gönlünü ve bütün hayatını Yüce Allah’a teslim etsin. Çünkü her türlü izzet, şeref ve üstünlük “Allah’a” dolayısıyla “Resulüne ve inananlara aittir.” Öyleyse izzeti ve kurtuluşu bulmak istersen önce Rabbimiz ile kulluk anlaşması yapalım.

Ey Rabbimiz;

Sadece sana kul olmak için, bütün peygamberlerin insanlığa getirdiği inanç ve o doğrultuda yaşam tarzı olan İslâm dinine kendi özgür irademle girerek Müslüman olmak istiyorum.
Bunun için;
Ben şahitlik ediyor, söz veriyor ve yemin ediyorum ki!
Öncelikle ve evvela İslam’a aykırı hiçbir yasayı, kanunu ve tüzüğü kabul etmeyeceğim. İslam’a aykırı olan sistemler tarafından yönetilmeye razı olmayacağım. Hiçbir şahsı veya organizasyonu putlaştırmayacağım.
Senin yolundan saptıran siyasi liderlere ve din önderlerine aldanmayacağım. Kendisine bir şeyler sorulduğu zaman susup hakkı gizleyen, konuştuğunda da İslam’ı saptıran bu sahtekârlara aldanıp peşlerinden gitmeyeceğim.

Allah Teâlâ’nın dışında kimseden yardım istemeyecek ve özellikle ölülerden medet beklemeyeceğim. (Allah’ın gaipten haber verdiği resulleri hariç.) Muskacı, falcı, kâhin, şeyh, hoca… Kısaca gaipten haber verdiğini iddia eden hiçbir kimseye inanmayacağım.

Allah Teâlâ’dan başka kanun, düzen ve nizam koyan hiçbir gücü kabul etmeyecek ve Allah’tan başka kendisine kulluk yapılan her şeyi reddedeceğim.
Nefsimin arzu ve isteklerine tâbi olmayacak paraya, kadına tapmayacak ve zevklerimin peşinden sürüklenmeyeceğim.

Irkçılık yapmayacak; “-izm”lere, ideolojilere, sentezlere ve düzenlere tâbi olmayacağım. İslam’dan başka tüm dünya görüş ve doktrinlerini reddedeceğim.
Kendisini ilahlaştıran ve insanlara önder diye takdim edilen saptırıcıların putlarını ve önderliklerini kabul etmeyeceğim.
Heykele ve puta tapmayacak putlaştırılan varlıklara itibar etmeyecek, ilahlaştırılmaya çalışılan hiçbir şeyi ilah olarak kabul etmeyeceğim.
Allah Teâlâ’nın dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilecek; Allah Teâlâ’nın razı olmadığı hiçbir kişi, kuruluş, toplum ve toplulukla yardımlaşmayacağım.
İslam adına ortaya çıkıp İslam’ı saptıran, şeriatı inkâr eden, saptırıcı ve sahtekâr hocalara ve âlimlere inanmayacağım. Kısaca: Allah ile aldatan saptırıcılara inanmayacağım.
Allah Teâlâ’dan başkasından rızık beklemeyecek ve bana rızık olarak gelecek nimetler konusunda tağutları Allah’a ortak koşmayacağım.
Özetlemek gerekirse: Makam, mevki, şan ve şöhret peşinde koşmayacak; Allah Teâlâ’nın hükümlerine karşı başkaldıran biri olacak ve -başta şeytan olmak üzere- hiçbir varlığa aldanmayacağım.

Ey Rabbimiz;
Ancak senin hükmüne, yasalarına ve ilahlığına inanacağım. Senin kanunlarına göre hayatımı düzenleyeceğim. Senin kanunlarına göre yönetecek ve yönetileceğim. Senden başkasına kulluk yapmayacağım. Yaşamış olduğum sürece senin şeriatının yeryüzünde hâkim kılınması için gayret edecek, nefsimi; malımı ve canımı canımı senin yolunda feda edeceğim. Sadece senin şeriatına tâbi olacağım. Yaptığım her işte senin rızanı arayacak ve senin razı olduğun kullardan olacağım.

Ey Rabbimiz;
Yine şahitlik ediyor, söz veriyor ve yemin ediyorum ki!
Tüm insanlığa örnek, önder ve rahmet olarak gönderdiğin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve elçindir. Hayatım boyunca kendime sadece O’nu önder ve örnek bilecek, O’ndan başkasını önüme katmayacağım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in nurani hayatında aktardığı şekilde dinini ben de hayatıma aktaracak, O’nun küfre karşı verdiği tavizsiz mücadeleyi de kendime prensip edinip tüm davranışlarımı O’nun bize tebliğ ettiği şekilde Allah Teâlâ’nın vahyine göre düzenleyeceğim.

Ey Rabbimiz! Sana söz veriyorum.
lemlerin Rabbi ile kulluk sözleşmesi yaparak İman ve İslam dairesine giren Müslüman kardeşim; Allah senin ayağını kaydırmasın. İman ve İslam üzere Rabbine kavuştursun, İnşallah.

Bir Müslüman olarak büyük bir hazine olan izzeti ve kurtuluşu kaybetmemek, sapmamak ve aldatılmamak için dikkat etmemiz, dostu ve düşmanı iyi tanımamız gerekiyor.

Öyleyse;