Irak İşgaline Dair!Haçlı General Shavarzkoph

ARTIK DEVLETLER ŞİRKETLERİNDİR

Irak lideri Saddam Hüseyin’in 1990 da Kuveyt’e girmesi için, ABD, İsrail ve İngiltere, İstihbarat elemanlarıyla hem teşvik etti, hem de karışmayacaklarına dair güven vermişlerdi.
“Araplar arasındaki savaşta taraf olmayacağız” demişlerdi.
Saddam Hüseyin bu güvenceye de dayanarak, kendine göre bazı haklı sebepler ileri sürüp Ağustos 1990 da Kuveyt’e girdi.
Kısa süre sonra, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa başta olmak üzere 28 devlet, Kuveyt’in yanında yer alıverdi. -Müttefik Kuvvetler – adı altında askeri güçlerini birleştirdiler.
Irak’a karşı, Körfez savaşını başlattılar.
Müttefik kuvvetler komutanlığına da, ABD’ li General, Norman Schwarzkopf’u getirdiler.
Ayrıca, Irak’ın İran’a saldırısında da, ABD Irak’ı destekleyip teşvik etmişti.
Tüm bunlar, Irak’ı işgal edebilmenin altyapısını oluşturmak içindi.
Netice olarak; ABD öncülüğündeki Müttefik kuvvetler, Irak’ı Kuveyt’ten çıkardı. Ardından anlaşma imzalandı.
Ama ABD bir daha Irak’tan çıkmadı.
Irak petrollerini ele geçirebilmek için her ortamı hazırladı. Irak’ta ABD menfaatlerine göre örgütlenmiş dinci-kürtçü misyoner Kesnizani tarikatını eğitip büyüttü.
Kuzeyde de, ayrılıkçı silahlı Kürtçü örgütler kurup, Saddam’ı yıkmak için uğraştı.
Bu işbirlikçi örgütlenmelerine güvenerek 2003 Mart’ında Irak’ı doğrudan işgal hareketine başladı.
Ne acıdır ki, bölgedeki tüm Müslüman ülkeler de bu işgali destekledi.
Bu desteklerle, çoğu Türk yaklaşık 2 milyona yakın Müslüman hunharca katledildi.
ABD askerleri tam donanımlı son model silahlarıyla, karşılarında hiçbir engel olmadan, istedikleri kadar insanı, istedikleri biçimde öldürdüler.
Öyle eğlenerek yaptılar ki bu işleri, beşikteki çocukları, küçük bebekleri analarının kucağından alarak, duvarlara çarpa çarpa öldürdüler.
Hatta ABD askerleri, bebekleri kim daha uzağa fırlatabilecek diye yarışma yaptılar. .
Bu bilgiler de batı basınında yer almadı. Dünyaya duyurulmadı.
Ancak ABD askerlerinin bu olayları cep telefonuyla videoya kaydedip, ülkelerine dönünce arkadaşlarıyla paylaşmaları neticesinde duyuldu.
Tüm bunlar tamamlandıktan sonra, Küresel batılı petrol şirketleri Irak petrollerine el koydu.
Zaten işgal, küresel şirketler için yapılmıştı.

1991 de Irak ordularını Kuveyt’ten çıkaran ABD ordularının komutanı, ABD’ li General Norman Schwarskopf idi. Ve Kuveyt petrollerinden en çok faydalanan da BP şirketiydi.
Onun için ABD li komutan ödüllendirilmeliydi.
Ama bu ödülü tabi ki açıktan petrol şirketi temsilcileri veremezdi.
Bunun yerine, BP petrol şirketi adına, bizzat İngiltere Kraliçesi verdi.
Makamlar, saraylar, krallıklar, tüm siyasetçiler artık şirketlere hizmet etmek için vardı.
ABD’li General Schwarskopf emekli olmuştu. Florida’da Tampa’daki evine dönmüştü.
1992 başında, İngiliz Kraliyet yatı ve hemen arkasından bir Concorde uçağıyla İngiltere Kraliçesi Elizabeth Miami’ye geldi.
Büyük bir gizlilik içinde yatına gitti.
Yat Miami’den hareket etti. Güney Florida’yı dolaşıp, Tampa limanına girdi.
Tampa’da Kraliçe Elizabeth bir limuzin içinde Emekli General Schwarskopf’un evine gitti. İngiliz Krallığının en büyük nişanı olan,
–Diz Bağı Nişanı’nı- General Schwarskopf’a verdi.
Bu hadise tarihte bir ilkti.
Tabi ki bu da Batı basınında yer almadı.
Miami Üniversitesinde görevli, Dünya Hidrojen Enerjisi Konseyi Başkanı Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu – Dünya Barışı için Hidrojen- adlı kitabında yazmasa öğrenemeyecektik
Yani bir İngiliz hükümdarı ilk defa, İngiltere’ye ait olmayan bir memleketi kurtaran yabancı bir generalin ayağına giderek bir nişan veriyordu.
Tabi ki bu ilkin sebebi paraydı.
Zira BP para kazanacak bundan İngiltere’ye milyarlarca sterlin girecekti. .
20 ve 21. Yüzyıllarda artık tüm devletler ve Devlet yöneticileri, şirketlerin ve sermayenin hizmetçisidir.

KENAN ÖZEK