HTŞ’nin ‘Şam Beldesindeki El Kaide’ Adındaki Grupla Anlaşma Şartları Yayınlandı

Suriye’de ‘El Kaide’ adıyla tanınan grup ile Heyet Tahir Eş Şam HTŞ arasındaki sorunların giderilmesi için bir anlaşma metni hazırlandı.

‘El Kaide’ adıyla tanınan gruba yakın sosyal medya hesapları Heyet Tahrir Eş Şam’ın kendilerine sunduğu şartları takipçileri ile paylaştı.

Nusret Cephesinin önce Şam’ın Fethi Cephesi ardından Heyet Tahrir Eş Şam olma sürecinde yaşanan gelişmelerden biri de kendilerini ‘Şam Beldesindeki El Kaide’ olarak tanımlayan bir grubun çıkması oldu.

Gözlemciler, 7. yılını geride bırakmak üzere olan Suriye savaşında, daha öncesinde görülmeyen ‘sıra dışı’ gelişmeler yaşandığına dikkat çekiyor.

Suriye’de hızla değişen konjonktürün ve anlaşılamayan gerekçelerle yenilenen ilişkilerin Esed Rejimine karşı yürütülen faaliyetlerin enerjisini tükettiği yönünde sabitleşmiş bir kanaat olduğu gözleniyor.

Suriye’deki ‘sıra dışı’ durumdan rahatsızlığını dile getirenlerden biri de Dr. Eymen Ez Zevahiri:

“Şam cihadı sahası, iç çatışmaların yaşandığı bir ormana döndü, onlara karşı suçlamalar yönlendirildi, fetvalarla birbirlerini bombaladılar, herkes kendi grubu için fetva verenlerden oluşan bir ordu kurdu.

Verilen sözler ve ahitler maslahat sahasında kayboldu. Mesela şu grup diğeriyle birlik üzerine anlaşıyor ve ertesi gün o birleşme buhar oluyor. Diğeri ‘ben sana biat ediyorum’ diyor ama gizlice kısa zaman içinde bitiriyor. Diğeri yeni bir grup oluşturup birleşiyor sonra ayrılıyor ve birbiriyle savaşıyor. İçinde olduğumuz durumun gerçekliğine aykırı olarak savaşın yönü ve kapsamı değişti. Bu savunma cihadıdır. Savunma cihadına kifayet miktarına ulaşıncaya kadar bütün Müslümanlar katılır ve savaşır.

Şam’daki ehli sünnet projesi Şam ehli arasındaki savaş projesine dönüştü. Dün dost olup bize katılan bizim ise onların katılımları ile övündüğümüz kişiler sonraki gün işi bitirilmesi gereken hainler oluveriyor. Sonraki süreçte ise aralarında savaş kaçınılmaz oluyor. Biz Allah’ın fazlı ile bütün bu çatışmalardan beriyiz.”

-HTŞ’deki tüm malzeme/silahların HTŞ’de kalması.

-‘El Kaide’ adındaki grup hiçbir yapılanmaya ve bölge kontrolüne kalkışmayacak, bunun yerine belirli bölgelerin kontrolünü onlar adına HTŞ tutacak.

-‘ El Kaide’ adındaki grup, HTŞ’yi zayıflatmaya çalışmayacak ve ona rakiplik yapmayacak; aksine faaliyetleri HTŞ ile uyum ve ahenk içinde ürdürecekler. Hakikat nazariyesinden işbirliği halinde olacaklar.

-‘ El Kaide’ adındaki grup, Liva/Cundul Aksa ya da IŞİD kalıntıları gibi daha önce HTŞ’ye düşmanlık beslemiş hiç kimseyi saflarına almayacak.

-Gelecekte olacak herhangi bir cemaatsel çatışmayı mevcut komiteye havale edecekler.

-Hiçbir HTŞ üyesi ‘El Kaide’ adındaki gruba katılamayacak ve bunun tersi de olmayacak; ancak komutası tarafından yazılı izni olması müstesna.

-HTŞ, halihazırda HTŞ komutasında savaşan El Kaide’ adındaki grup üyelerini silahlandırabilecek.

-‘ El Kaide’ adındaki grup, Suriye’nin güneyine (Dera bölgesine) girmeye çalışmayacak ve orada faaliyette bulunmayacak.

-Tarafların her ikisi de özgürleştirilmiş bölgelerdeki mevcut Şeriat mahkemelerine sadık kalacak.

-‘ El Kaide’ adındaki grup, halka açık alanlarda HTŞ’nin siyasi/askeri duruşu hakkında yorum yapmaya son verecek, özel nasihat kapısı ise açık kalmaya devam edecek.

Asya’nın Sesi sitesinden alıntılanmıştır. Sorumluluk kaynağa aittir.