El-Kaide ; Bağlantılı Medya Organlarından Ramazan Mesajı Yayınlıyor

Suriye’deki El Kaide bağlantılı Muhalif grup Hurras’ud-Din’in medya kolu “Sham Al-Ribat Media”, Şeyh Sami Muhammed el-Ureydi’nin “Ramazan Ayı Muttakilerin Üniversitesidir” isimli bir video mesajını yayınladı.

Arap Yarımadasındaki Tanzim’ul-Kaide’nin (Ensar’uş-Şeria) medya kolu “Al-Malahem Media” yakında Kadı Ebi Beşir Muhammed Derame’nin “Ramazan Oruç Medresesidir” isimli bir video mesajını yayınlayacağını duyurdu. Örgüt faaliyet yürüttüğü bölgelerde etkinlik alanlarına göre çalışmalar yürütüyor. Özellikle Afrika’daki nüfuz alanlarında askeri saldırılarla beraber sosyal yardım ve eğitim faaliyetleriyle de ön plana çıkıyor. Medyanın etkili bir propaganda aracı olduğunun farkına varan örgüt askeri eylemlerinin yanı sıra fıkhi, ahlaki, VS gündeme dair açıklamalarada yayınladığı bildiri ve videolarla daha fazla yer vererek son dönemde medyayı daha etkin kullanmaya başladı.Yapılan tüm veriler doğrultusunda Hali hazırda sahada bir çok bölgede savaş halinde olduğu daeşinde bu yönde yürüttüğü faaliyet ile kısa zamanda bu kadar militan kazandığı ve El – Kaide’nin bu sebebten taban kayması yaşadığı da biliniyor.