DİYANET FETÖ RAPORU (Ve Diğerleri)

Yüzlerinin ateşte evirilip çevrileceği gün, derler ki: “Eyvahlar bize, keşke fırsat varken Allah’a itaat etseydik ve Resul’e itaat etseydik!” Diye pişmanlıkla inleyecekler (Ahzab Suresi: 66)

Fakat bunun boş bir kuruntu olduğunu anlayınca da “Ey Rabbimiz!” Diyecekler, “ Biz, siyasi önderlerimize ve din büyüğü saydığımız efendilerimize körü körüne itaat ettik, onlarda bizi doğru yoldan saptırdılar. (Ahzab Suresi: 67)

“Ya Rab! Bizi saptıran bu insanlara iki kat azap ver ve üzerlerine lânetler yağdır!” (Ahzab Suresi: 68)

Kitabında kullarını bu güzel sözler ile uyaran ve doğru yolu gösteren Allah’a hamd olsun.

Salat ve selam “…Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, dalâlete sürükleyen (yoldan çıkarıp bidʻatleri emre­den) liderlerdir…” (Ebû Dâvud, Müslim, Tirmizî, )

Diye buyuran Rahmet peygamberi, mücahitlerin imamı Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, ailesine, sahabesine ve kıyamete dek onlara güzelce tabi olanlaradır.

Bugün (26 Temmuz 2017) Diyanet işleri başkanı Sayın Mehmet GÖRMEZ ‘in FETÖ raporunu yayınladığı gün. İzlediğimiz sunum ve inceleme sonrası “Zaten biz bunları çok önceden beri biliyor ve dile getiriyorduk” dediklerimizin hülasası idi.

FETÖ’ nün dini nasıl istismar edip kullandığını ve tahrif ettiğini halka göstermek açısından Diyanet Raporu güzel bir çalışmaydı.

Ancak şu bilinmeli ki; FETÖ’nün Delaleti, sapıklığı, dini tahrif etme, usul ve esaslarının aynısı, benzeri veya başka tür sürüm ile icra eden geçmişte ve günümüzde birçok FETÖ mevcuttur. Dini tahrif etme konusunda FETÖ’den daha köklü, daha yaygın ve daha da şeytani olan bu kişi ve cemaatler neden GÖRMEZ ’den gelinir acaba?

Bunlara dokunulması ve deşifre edilmesi gerekiyor. Eğer bu yapılmazsa insanların doğru yoldan saparak cehenneme gitmelerine sebep olunacaktır. Bu Allah için, batılı yok etmek ve hakkı ikame etmek için mutlaka yapılmalıdır.

Bu hakikatlerin ortaya çıkarılması için illa birilerinin ayağına basılmış olması, intikam hırsı veya birilerinin talimat vermesi beklenmeden Ümmeti İslam’ın selameti için yapılmalıdır.

Biraz düşünün; FETÖ eğer ki devletle hükümetle ters düşmemiş olsaydı, mevcut hükümete oy vererek devam etseydi FETÖ bugün asla deşifre edilmeyecekti. Bir avuç basiret sahibi akıllı ve muvahhit Müslümanın dışında bu ihaneti kim bilecekti? Kim sesini bunlara yükseltirse radikal diye yaftalanacak işkencelerden geçirilip hapislere tıkılacaktı?

Sizi tenzih ederim ki eğer oy-çıkar denklemi bozulmasaydı FETÖ’nun inancı zihniyeti ne Hükümetin ne de Diyanetin umurunda olacak öylece terazili dengeli ilişkiler devam edecek arada kaynayanlar dokuzuncu köyden kovulan muvahhitler olacaktı…

Hakkında olumsuz cümle kurmanın Atatürk’ten daha tehlikeli olduğu bu şahıs öldüğü zaman asrın Mevlana’sı olacaktı… Anıtı dikilecek, Türbesi yapılacak asırlarca evliyalık hikâyeleri etrafında dolandırılacaktı. Türbesi bir puthane, anma günleri takvim yapraklarında virdler ile cahillerin ibadet rüyalarına hizmet edecekti.

FETÖ örgütü ise ihanet imparatorluğu olarak bugüne kadar nasıl geldiyse yine öyle sessizce yoluna devam edecekti.

Kaderullah diyelim, onun son hamlesi onu ele verdi (malumun ilanıydı belki) ve deşifre oldu ayağına bastığı rakip güçlü ve tecrübeli idi. Komplolar ve darbeler şikâyetler ters tepti. Mevlana olacak, Evliya diye anılacak adam Eşkıya oldu, Terörist başı diye anılmaya başlanmıştı bile… Hükümetle küskünlüğü inatlaşması pahalıya patladı hasılı…

FETÖ hükûmetle didişmeyip oyunu vermeye devam etseydi, Diyanet böyle bir rapora yeltenecek miydi acaba merak ediyoruz.

Diyanetten samimi(!) ve Allah rızası için(!) hazırlanmış bu raporlarını Allah’ın sevmediği yuvalanmış ve kendini uluhuyyet mertebesine çıkaran diğer din tüccarları için de görmek isteriz…

Bu arada Mevlana dedik… Araştıranınız var mıdır? Kimdir Mevlana? Kitapları ne anlatır? Hoşgörü diyalog mu sadece? Yoksa zamanının hükümetiyle çatışmamış FETÖ’sü müdür?

Her sene devlet protokolünün, yabancı misafirlerin ve milletin akın akın vuslat (ölüm) yıl dönümünde buluştuğu, Törenler düzenlendiği, yerlere göklere sığdırılamayan Mevlana nasıl bir insandır örgütü nasıl bir yapılanmadır hiç bileniniz var mı?

Size sadece büyük adam, büyük evliya, kutsal ruh olarak tanıtıldı. Hoş görü diyalog, aşk, meşk, sevgi, barış… Gibi kelimelerde nefsinizi okşadığı için sevdiniz ve peşinden gittiniz.

Sizi biraz bilgilendirelim isterseniz, Belki birazda siz araştırırsınız;

Mevlana; Afganistan’ ın Horasan bölgesinden Belh şehrinde doğmuş Fars (İran) kökenli Türkçeyi dahi bilmeyen eserlerini fars dilinde yazan sufi meşrepli bir zat. Dili ve milliyeti bizi ilgilendirmez her milletten iyiler ve kötüler çıkabilir.

Mevlana Kendi asrının hubeli ABD/Moğolların Anadolu’daki en büyük adamı, ajanı ve yardımcısıdır. Tarihçiler bunu birçok defa ispat etmiştir.

Moğolların İslam coğrafyasını ve Anadolu’yu istila ettikleri dönemde yaşayan Mevlana eserlerinde Moğollara karşı mücadeleden bahsetmediği gibi Moğollara karşı mücadele veren Âlimlere ve Müslümanlara karşı mücadele vermiştir. Örneğin; Asrın âlimlerinden Nasrettin Hocanın öldürülmesini Mevlana’nın adamlarının yaptığı tarihi bir gerçektir.

Mevlana’nın kendi oğlu babasıyla ters düşüp Moğollara karşı mücadelede şehit olmuştur (inşallah). Mevlana bu sebepten oğlunu evlatlıktan ret ederek cenazesine bile gitmediği tarihi bir vakadır.

Tıpkı bu asrın hubeli kâfir ABD ye yardım ve yataklık eden FETÖ ve benzeri din adamı ve örgütler gibi Moğol istilasında Mevlana ve çetesi aynı görevi yapmıştır.

Mevlana’nın eserlerinde ne yazıyor bileniniz var mı?

Mesnevi adlı eserinin Allah tarafından indirildiği hezeyanları,

Allah ile konuşma ve edep dışı şeyler,

Allah a Peygambere, Kur an a atılmış bir sürü yalan ve iftiralar,

Mesnevinin vahiy eseri ve tek kelimesine dahi itiraz edilemeyeceği hezeyanları,

Değişik din ve felsefelerden alınıp İslam diye yutturulan batıl birçok bidat ve şirk,

Gavs, kutup, aktap, üçler, beşler, kırklar… Hurafeleri,

En ahlaksız pornografik hikâyeler,

LGBT; lezbiyen, gey, biseksüel ve transexs gibi ahlaksız içerikli hikâyeler,

Cihadı ve Mücahitleri aşağılama terör yaftası vurma,

Dinlerin birliğini savunup, Şeriatı aşağılama hakir görme,

Yahudi ve Hristiyanları cennete sokma gayreti,

Ve daha neler neler… İnsanın anlatmaya edebi el vermiyor.

Sapıklık ta Mevlana FETÖ’ den geri kalır hiç bir yanı yoktur ve birçok hususta FETÖ den daha da ileri düzeyde olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Asırlar dolusu Koyun sürüsü bu adamın peşinde helak oldu.

Bir Moğol ajanı olarak gelen Şems-i Tebriz’i

Mevlana vuslat törenlerini kaçırmayan Devleti Aliyemiz acaba Diyanete bir talimat verip Mevlana araştırması yaptırır mı heyecanla bekliyoruz. İnşallah tabular, bağnazlıklar ve menfaatler ağır basmaz.

Sufi/Tasavvuf Meşrepli cemiyetlerin tamamında aşağı yukarı benzer sapkınlıklar vardır. Tasavvuf önderi kabul edilen şu kişileri araştırın; Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Muhyiddin Arabi, Hallacı Mansur, Beyazıdı Bestami, İskender Evrenesoğlu, Nazım Kıbrısi, Cübbelisi, Menzillisi… Bu şahısların itikadını, inancını, eserlerini araştırın FETÖ raporundan daha kapsamlı daha şeytani, daha sinsi ve organize saptırmayı rahatlıkla göreceksiniz. Araştırma için bir yerlerden talimat beklemeye gerek yoktur. Devletimize, Milletimize ve Âlimlerimize duyurulur. İşte meydan buyurun kendiniz araştırın kendiniz görün şahit olun.

Eğer, “Bu iş zahmetli, bu iş sabır ister, bizim zamanımızda yoktur ”derseniz.

Hakkı söyledikleri için kovduğunuz, susturduğunuz, baskı altına aldığınız, zindanlarda çürüttüğünüz bu ümmetin gerçek âlimleri bu araştırmaları yapmış yazısını, kitabını yazmış ümmetin istifadesine sunmuştur merak etmeyin. Yeter ki siz tabuları yıkın aleyhinize dahi olsa hakka tabi olmayı bilin.

İşte size Sufi/ Tasavvuf meşrepli yapıların kendi eserlerinden küfür akideleri tıklayın ve okuyun ibret alın dostu düşmanı tanıyın. Boşuna devleti aliyenin talimatını beklemeyin menfaatlere dokunmadıkça böyle bir talimat asla gelmeyecektir.

Tasavvuf Büyüklerinin Kendi Eserlerinden Küfür Akideleri! (Kitap)

https://www.islam-tr.net/konu/tasavvuf-buyuklerinin-kendi-eserlerinden-kufur-akideleri-kitap.8043/

http://www.islam-tr.net/tevhid/11950-tasavvuf-buyuklerinin-kendi-eserlerinden-kufur-akideleri-kitap.html

Bu linkleri tıkladığınızda FETÖ den daha usta FETÖ ler ve onların peşinden giden asırlar dolusu koyun sürülerini göreceksiniz.

Devam edelim;

Ülkemizde bir başka dini bir yapılanma var her kesin bildiği tanıdığı ancak mahiyetini hiç kimsenin bilmediği anlamadığı bir cemaat.

Kırmızı ciltli kitaplar okurlar, anlaşılması zor bir dille yazılmış 14 kitaptan oluşan bir eser.

Ne tuhaftır ki bu eserleri okuyan cemaatler bu külliyattan başka bir eser okumazlar. Hatta Kur an ve Hadis dahi okumazlar. Kur anın anlaşılması için meal, tefsir. Hadis ilminin anlaşılması için Hadis dersi, hadis usulü… Vs. okumazlar.

Onlar sadece Risale-i Nur okurlar Peki Risale-i nur nedir ve ne anlatıyor da bu insanlar sadece bu kitaplarla yetiniyorlar Kur an a ve Hadise bile ihtiyaç duymuyorlar.

Hangi tılsım büyüledi bunları ya da neleri vadediyor da Allah ın Kitabını okuyup anlamaya çalışmaya tenezzül etmiyorlar. Hiç düşündünüz mü?

Devleti Aliyemiz FETÖ ile arası bozulup FETÖ nün ipini çekince yaptığı işlerden biriside Risale-i Nurlara sahiplenmek oldu baskısı Külliyenin talimatıyla Diyanet eliyle yapılmaya başlandı.

Zavallı bilmiyor ki Risale-i Nurlarda olan sapkınlık FETÖ ‘de olanın kat ve kat fazlası ve daha da şeytani ve profesyoneli. Yağmurdan kaçayım derken kasırgaya rahmet okuyor farkında değiller.

Risale-i Nurlarda bulunan batıl iddialardan bazısı şunlardır.

Risale-i Nurların Allah tarafından yazdırıldığı iddia ediliyor ve diyor ki:“ Bu eserler bana Kur’an -ın indirildiği yerden yazdırıldı, noktasına dahi itiraz edilemeyeceği hezeyanları.

Bütün ilmini Hz. Peygamberden bizzat öğrendiğini iddia ediyor.

Gayb dan haberler veriyor,

Müceddid olduğunu iddia ediyor.

Levh-i Mahfuzu gördüğünü iddia ediyor,

Cebrail’in Hz. Ali ye bir kitap indirildiğini iddia ediyor,

Dinler arası diyaloğun temelini atarak Hıristiyanlık ile Müslümanlığın ittifakından, İncil ile Kur an ın ittifak etmesinin çok gerekli ve zaruri olduğundan bahsediyor.

Hristiyanların cennete gireceğine dair iddialarda bulunuyor ve bu hususta FETÖ ye alt yapı hazırlıyor.

Haram olan kâhinlerin kullandığı ebcet ve cifir hesaplarıyla ayetleri batılca tefsir ediyor. Onlarca örneği var.

Kâhinlerin, Medyumların uğraştığı tılsım, sihir, kehanet… Gibi ilimlerle sırlar, keşifler ve gaybi hadiseleri çözdüğü yalanları…

Vahdeti vücut gibi mahlûkatı Allah’ın bir cüzü, bir parçası olduğunu iddia eden küfür inanç akımlarını allayıp, pullayıp cahil taifesine yutturduğu görülmektedir.

Evliya olarak kabul edilen bazı şahısların yarattığı iftirasını eserlerinde savunduğu görülüyor.

Ölülerden yardım istemeyi savunarak ölülerin dirilere tasarruf edeceğini, yardım edeceğini iddia ediyor.

Eserlerini okuyanlara şefaat edileceğini, Eserlerini okuyanların imanla öleceğini, Kabir azabından muaf tutulacağını söyleyerek cennet de arsa dağıtan din tüccarlığına yeni bir boyut kazandırdığı görülmüştür.

Risale-i Nurlarda var olan batıl şeyler FETÖ’ den daha fazla şeytani ve de organizedir.

Risale-i Nurlan’ın iç yüzünü öğrenmek istiyorsanız lütfen linki tıklayın.

Ümmetin gerçek âlimleri bu çalışmayı yaparak insanların istifadesine sunmuştur.

Boşuna Devleti Aliyenin talimatını beklemeyin menfaatlere dokunmadıkça böyle bir talimat asla gelmeyecektir.

Said Nursi Gercegi

Said Nursi Gercegi

Saptırma değişik sürümle devam ediyor;

Bunlardan Yaşar Nuri ÖZTÜRK (toprağı bol olsun) Mustafa İslamoğlu, Mehmet OKUYAN, Caner TASTAMAN… Bu şahıslarda saptırmanın başka bir sürümüdür; Peygamber nasıl susturulur devreden çıkarılır, Dinin diğer yarısı hadisler nasıl itibarsızlaştırılıp yok sayılır ve Kuran peygamber siz heva ve hevese göre nasıl batılca yorumlanabilir.

Bu tür şeytanca ve sinsice saptırmayı ise bu hadis inkârcısı saptırıcı taife yapmaktadır. Resmi ve özel medyanın da desteğiyle toplum hızla ifsad ediliyor.

FETÖ yü dini ifsad edip Müslümanları sömüren bir yapı olarak tarif edersek bu hadis inkârcısı olan fırkada FETÖ nün bir başka sürümüdür.

Allah a hamd olsun ki muvahhit Müslümanlar FETÖ’ nün tüm sürümleri ile ne olduğunu ve neye hizmet ettiğini çok iyi biliyordu ve anlatıyordu. Ancak devlet ve toplum bu hakikatlere karşı kör sağır ve dilsiz olduğu gibi Bu hakikatleri haykıran kahramanları tehdit, yıldırma ve hapis gibi şeylerle yok etmeye çalıştı. Hesap günü bunlar elbette sorulacaktır.

FETÖ’ nün Allah’a, Peygambere, Kitaba ve Ümmete ihanetlerini sapıklığını delaletini yıllar önce yazıp deşifre edip ortaya dökerken bu gün FETÖ ye düşman olanlar O günlerde bütün imkânlarını FETÖ nün hizmetine ve emrine sunmuşlardı.

O günlerde FETÖ nün bütün ihanetlerini ilmi ve seviyeli bir üslupla ortaya dökmemize rağmen Kimse bunları ne gördü ne anlamaya çalıştı ne de araştırma zahmetine girdi. Kör taassupla meselelere bakarak atamızdan biz böyle gördük böyle inandık, Hoca Efendi ne derse doğrudur vardır bir hikmeti anlayışı ile olaya yaklaşıldı. Çünkü menfaatleri, çıkarları onu gerektiriyordu.

Bu günde dini tahrif edip istismar eden diğer FETÖ leri ifşa ediyoruz, adres veriyoruz, nasıl saptırdıklarını anlatıyoruz. Yine üç maymunu oynamaya devam ediyorlar çünkü menfaatleri onu gerektiriyor, oy potansiyelleri yüksek ve ayaklarına henüz basılmadı.

Devletin ve milletin kutsadığı izinden gittiği reklamını yaptığı, dinde referans gösterilen bu şahıslar araştırın inceleyin hayatları ve eserleri FETÖ kadar sapkın hatta bazıları FETÖ den kat ve kat daha sapkın olduklarını göreceksiniz.

Ve bu hakikatleri gerçekten anlasanız bu adamların kitaplarını toplar Kızılay meydanında, Taksim Meydanı’nda ateşe verirdiniz, mezarlarından çıkarıp ölüsünü infaz ederdiniz, türbelerini dozerlerle yer ile bir edip arkalarından küfrederdiniz/beddua ederdiniz.

Ey Devlet ve Diyanet; FETÖ ye el attığınız gibi bu adamlara da bir el atın, eserlerini inceleyin de görelim samimiyetinizi dini İslam’ı muhafaza etmek istediğinizi, insanlığın dünya ahiretini düşündüğünüze inanalım.

Mücahit bir Âlimin dediği gibi “ölmüş firavunun ardından herkes laf söyler, iş koltuğunda oturan firavun hakkında konuşabilmek.” Bu günlerde herkes FETÖ yü konuşuyor. Bunu da kahramanlık zannediyorlar, oysa bu sayfa kapandı bu konuda fazla konuşmaya gerek yoktur.

Konuşa bilenler saltanatı devam eden başka FETÖ yapılanmaları hakkında konuşabiliyorlarsa konuşsunlar değilse erkeklik taslamasınlar. Tasavvuf büyüklerini konuşsunlar, Risale-i Nurlan’ın içi yüzünü konuşsunlar, Hadis inkârcılarını konuşsunlar, Hem demokrat hem Müslüman olunur mu bunu konuşsunlar, Devletin Dini mi Dinin devleti mi olur bunu konuşsunlar.

Yazımıza Yüce Allah ‘ın kelamıyla başladık onun kelamıyla bitirelim İnşallah

Nitekim Diriliş Günü gelip çatınca, vaktiyle peşinden gidilen ve bir ilah gibi sevilip yüceltilen dini ve siyasi liderler, azizler, efendiler ve önderler, kendilerini izleyenlerden o gün uzak duracaklar. İşte o zaman, cehennem azabını tüm dehşetiyle karşılarında görecekler ve aralarındaki bütün bağlar ve menfaat ilişkileri kopacaktır. (Bakara Suresi: 166)

Vaktiyle o önderleri körü körüne takip edenler, o gün büyük bir pişmanlıkla, “Ah keşke bizim için dünyaya geri dönüş imkânı olsaydı da, onların şimdi bizden uzak durdukları gibi biz de onlardan uzak dursaydık!” diyecekler. İşte böylece Allah, yaptıkları o çirkin işleri onlara derin bir üzüntü, pişmanlık ve hayal kırıklığı olarak gösterecektir. Onlar, ateşten çıkacak da değiller. (Bakara Suresi: 167)

Müsennif VELİOĞLU

4 Ağustos 2017

Fetih Medya sitesinden alıntılanmıştır. Sorumluluk kaynağa aittir.