Denetçi Şirketlere Savsaklama Cezası

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bağımsız denetim yaptırmayan şirketleri, ticaret sicil müdürlükleri üzerinden uyardı. Bağımsız denetim raporu hazırlayan 27 denetim şirketinin ise işini gereğince yerine getirmediği ortaya çıktı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bağımsız denetim yaptırmayan şirketleri uyardı. Bağımsız denetim raporu hazırlayan 27 denetim şirketinin ise işini gereğince yerine getirmediği ortaya çıktı. Maliye Bakanlığı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu da (KGK) bağımsız denetim raporu hazırlayan 27 denetim şirketinin işini savsakladığı için idari para cezası kesti. Türkiye genelinde 22 ilde faaliyet olan 242 bağımsız denetim şirketi bulunuyor.

BAĞIMSIZ DENETİM ŞART

Ceza yiyen şirketler arasında dünyaca bilinen Deloitte, KPMG, PWC, Grant Thornton, Ernst&Young ve Detay gibi bankacılık alanlarında daha aktif inceleme yapan bağımsız denetim şirketlerinin olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de 2013 yılından bu yana belirli aktif büyüklük, istihdam sayısı, net satış hasılatı gibi kriterleri yerine getiren şirketlerin bağımsız denetim raporlarını yaptırması şartı bulunuyor. Ancak KGK, şirketlerle ilgili kendisine verilen denetim raporları üzerinden yaptığı incelemelerde, denetim şirketlerinin bağımsız denetim yönetmeliğinin birden fazla maddesini ihlal ettiğini belirledi. KGK bu kapsamda denetim firmalarından bazılarını, “Denetim faaliyetinin, fiilin ağırlığına göre daha ağır bir yaptırım gerektirmeyen şekilde, Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) aykırı olarak yürütülmesi” maddesinden uyarıp ve idari para cezası kesti.

GÜMRÜK BAKANLIĞI ODALARI UYARDI

Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da, Türkiye çapında bütün ticaret sicil müdürlüklerine, belirli aktif büyüklük kriterlerini tutturan şirketlerin 2015 ve 2016 yılı hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetimi yaptırmaları konusunda bir uyarı yazısı gönderdi. 17 Nisan 2017 tarihli yazıda, Türk Ticaret Kanunu’nda 397 ve 399 sayılı maddelerde şirketlerin denetçilerini belirlemeleri gerektiği vurgulandı. Bakanlık yazısında denetlettirilmemiş şirketlerin finansal tablolarının yok sayılacağı uyarısını da yaptı.

TİCARET MÜDÜRLÜKLERİ KEYFİYET İÇİNDE

Bu arada bugün bağımsız denetim yaptırması gereken şirket sayısının yaklaşık 5 bin 900’ü bulduğu belirtilirken, yarısının ise bağımsız denetim yaptırmadığı dile getiriliyor. Bu kapsamda her şirketin bağlı olduğu il ticaret sicil müdürlüklerinin kriterleri tutturan şirketlerin bağımsız denetim raporlarını da ibra ettirmesi gerektiğine işaret ediliyor. Ancak, ticaret sicil il müdürlüklerinin uygulama birliği içerisinde olmadıkları yönünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yoğun şikayetler gittiği belirtiliyor.

DENETİM YAPTIRMAYANIN FAALİYETİ SORUNLU

Denetime tabi olduğu halde denetim raporu hazırlatmamış şirketlerin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmünde olduğuna dikkat çekiliyor. Bağımsız denetim yaptırmayan şirketlerin aynı zamanda kar dağıtamayacağı, sermaye artırama veya azaltma yapamayacağı, fon sağlayan şirketlere (kredi verenler) mali tabloları veremeyeceğine böylece kredi alamayacağına dikkat çekiliyor. Denetçi seçilmemesinden doğan zararlardan ise yönetim kurulu sorumlu bulunuyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Haksöz Haber sitesinden alınmıştır.