DAEŞ liderlerinden itiraflar ve tekfir uyarısı

DAEŞ, tekfir konusunda yeni kararlar alarak takipçilerini bu konuda daha ılımlı görüşler benimsemeye teşvik eden yeni bir süreç başlattı.

Irak kökenli örgüt, kuruluşundan itibaren, Müslümanları tekfir ederek din-dışı gören tutumları nedeniyle İslam dünyasında kabul görmemişti.

İlk olarak 15 Eylülde bir bildiri yayınlayan IŞİD, örgüt tarafından hazırlanan fıkıh kitabındaki iki konunun ‘tekfirde aşırılığa götürdüğünü ve Ehli Sünnet çizgisinden uzaklaşıldığını’ kabul ederek söz konusu bölümlerin çıkarıldığını ilan etmişti.

IŞİD resmi mührünün yer aldığı bildiri hakkında sosyal medya üzerinden tartışmalar yürütülse de belgenin IŞİD makamlarınca yayınlandığı doğrulandı.

IŞİD, takipçilerini tekfir konusunda sakinleştirmek için başlattığı süreci resmi radyo kanalından da sürdürüyor.

17 Mayıs’ta yayınlanan bir genelgenin tekfirde aşırılığa götürdüğü gerekçesiyle iptal edilmesi kararı alan örgüt, El Beyan Radyodan bir vaaz serisi yayınlayarak konu hakkındaki ihtilafları sonlandırma arayışına girdi.

IŞİD’in konu üzerinde yoğunlaşması, örgütün iç ihtilafa düşmesinden korunarak IŞİD’lilerin birbirlerini tekfir etmesini engellemeyi amaçlıyor.

Şimdiye kadar 6 bölümlük seri yayınlayan IŞİD yayın organı El Beyan Radyosu, 130 dakikayı geçen vaazlarla takipçilerine hitap etti.

Vaazların ilkinde 17 Mayıs tarihli bildirinin örgüt içinde ayrılıklara neden olduğu vurgulanırken bildirinin fikirsel çatışmaya ve bölünmeye neden olduğu için geri çekilmesi gerekliliğine değinildi.

‘Küfür milletlerine karşı mücahitlerin safları yeniden birleştirilmeli’ denilen vaazda 17 Mayıs bildirisinde itikadi ve menheci yönden hatalar olduğu kaydedildi.

‘Tağutlar tarafından kontrol edilen şeyhler kabul görürken cihat sahalarında hizmet veren alimlerin görüşleri yok sayılamaz’ denilen El Beyan Radyosu serisinde diğerlerinin ise ‘kafir’ oldukları ifade edildi.

17 Mayıs bildirgesinde tekfirin İslam Şeriatının en önemli unsurlarından biri olduğu ifade edilmiş ve bu konuda asla müsamaha gösterilemeyeceğini vurgulamıştı.

Bildirgeye göre IŞİD üyeleri ya İslam Ümmetinin büyük çoğunluğunu tekfir edecekti yada ‘kafirleri’ tekfir etmeyerek kendileri tekfir edileceklerdi.

IŞİD arasındaki çatlak, bazı üst düzey IŞİD yöneticilerinin 17 Mayıs bildirgesi gereğince tekfir edilme durumuyla karşı karşıya kalmasının ardından gündeme geldi.

Gözlemciler, IŞİD üyelerindeki ‘tekfir’ görüşlerinde dini bilgi yetersizliği veya dini metodolojik tercihten çok saplantının ön plana çıktığı görüşünde.

Vaazların ilerleyen bölümleri 17 Mayıs bildirgesini reddeden ifadelerle devam etti. El Beyan Radyosuna konuşan IŞİD yetkilisi, tekfirin örgütün inancındaki ana unsur olduğu yönündeki ifadeye itiraz etti.

Kaynak : Asyaninsesi

İktibas: Islah Haber

Fetih Medya sitesinden alıntılanmıştır. Sorumluluk kaynağa aittir.