Cumhurbaşkanı’ndan ‘Genel Af’ için talimat! Genel Af ne zaman çıkacak?

Rapor şeklinde meclise sunulan düzenlemenin yasalaşmasının beklendiği Genel Af ne zaman hangi tarihte çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Genel Af duyurusu geldi.

Ceza evinde bulunan mahkum ve tutukluların büyük umutlar biriktirerek beklediği Genel Af konusuna ilişkin, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kapsamlı açıklamaların kaydedildiği bilgisine ulaşıldı. Bu doğrultuda, mahkum ve tutukluların dışarıda beklemekte olan yakınlarının da içine umut ışığı doğduğu ve kamuoyu tarafından da gündemde mercek altına alınan Genel Af hususuna ilişkin detaylar açıklandı. Peki, TBMM’ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) rapor olarak sunulan düzenlemenin yasalaşmasının beklendiği 2018 Genel Af ne zaman çıkacak? İşte, meclisin onayına sunulan ve yasalaştığı takdirde de 162 bin hükümlünün faydalanabilme imkanı elde edebileceği Genel Af kanun teklifine dair MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanadından aktarılan ve merak duyulan mühim ayrıntılar…

GENEL AF NE ZAMAN ÇIKACAK? 2018 GENEL AF DETAYLARI…

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından MHP’nin AK Parti’ye gerçekleştirdiği Genel Af kanun teklifinin detaylarını aktardı. Feti Yıldız’ın ceza evinde bulunan mahkum ve tutukları yakından ilgilendirecek açıklamalara imza atarak, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki işlenen suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim yapılacağını ve bu tarihten sonraki suçların kapsam dışı olduğunu duyurdu. Öte yandan rapor şeklinde meclise sunulan bu düzenlemenin yasalaşması halinde de 162 bin hükümlünün yararlanabilme olanağına sahip olacağı belirtildiği Genel Af kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulacağının altı çizildi. Tüm bunların yanı sıra Genel Af için kapsam dışı bırakılan suçlar arasında ise cinayet, devlete karşı işlenen suçlar, kadın ve çocuklara yönelik suçlar, terör suçları cinsel suçlar yer almaktadır.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN AF AÇIKLAMASI GELDİ!

Cumhurbaşkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni”nde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin af teklifine dair gerçekleştirdiği açıklamada Genel Af için talimat verdiğini vurgulayarak şu açıklamalara yer verdi:

“Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha artırmıştır. Arkadaşlarımızdan içeriğin maşeri vicdana (toplumsal vicdan) uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatmalarını istedim.

Bakanlığımız bu konudaki hazırlıkları sürdürüyor. Biz yürütme olarak bu hazırlığı yapmakla sorumluyuz. Nihai tasarruf milletvekillerimize ait. Milletin yüreğini yaralayanların adliyenin bir kapısından girip diğerinden çıkmayacağı bir düzenleme yapılmalı.”

GENEL AF KANUNUN AMACI NEDİR? GENEL AF KANUNU NEDEN ÇIKACAK?

Genel Af kanunun amacı; 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen, kanunda ayrı tutulanlar hariç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlardaki suçlar bakımından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir.

Cezaların alt sınırının belirlenmesinde, TCK’nın 61’inci maddesindeki ölçütler esas alınarak, “teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezadan indirim yapılmasını gerektiren diğer şahsi sebepler”in göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Ceza indiriminin geri alınmasına ilişkin dair önemli açıklamalar kaydeden bulunan Feti Yıldız, ikinci madde uyarınca salıverilen hükümlülerin tahliye tarihine kadar kasıtlı bir suç işlemesi ve hapis cezasının kesinleşmesi durumun uygulanan indirimin geri alınarak, cezaların infazına başlanacağının altını çizdi.

GENEL AF KANUNU NASIL UYGULANACAK?

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın gerçekleştirdiği açıklamalar ışığında; Genel Af kanunu kapsamındaki suçlardan ötürü hükümlü yahut tutuklu bulunanların kesinleşmiş hükümlerde hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilmektedir. İndirim uygulanmasının ardından infazı gereken ceza kalmaması halinde hükümlü salıverilmektedir.

Sanık ve şüphelinin tutukluluk durumuna gelince; istinaf ve ve temyiz kanun yolunda ilk derece mahkemesiyle istinaf ceza dairesinde hükmolunan cezaların toplam süresi, kavuşturma evresindeyse iddianame ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunan suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı olmaktadır. Soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç ve suçların kanun maddesinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilmektedir.

Gereksizse Sil