Çok Eşli Evlilik Kadına Zulüm Müdür?

Kadının İzzet ve namusunu pazarlayan ve kadını her türlü sömüren beşeri sistemler çok eşli evliliğin kadına zulüm olduğunu iddia ediyor. Çok eşli evliliği yasaklamak ve kötülemek için çıkarılan zulüm yasalarının yanında; yalana, iftiraya dayalı propaganda ve algı operasyonları da yapılıyor. Bunun için her türlü hukuki ve toplumsal baskı kullanılmaktadır. Bu hususta örnek verilirken özellikle olumsuz örnekler verilmekte. Yine örnek verilen şahıslar adalet duygusundan yoksun kaba ve cahil insanların örnek gösterildiği görülmektedir. Böylece zaten İslami bir eğitim ve bilgisi olmayan insanların anlayışları iyice bozularak tahrif edilir.

Oysaki her meselede olduğu gibi evlilik konusunda da olumsuz örneklere bakacak olursak tek eşli evliliklerin dayatıldığı toplumlarda boşanmaların, aldatmaların, dayağın, adaletsizliğin hatta eşini vahşice katletmenin sayısal ve oransal olarak çok daha fazla olduğu görülür. Devlet ve millet bu konuda ahlaksızlığın, zulmün ve rezilliğin önüne bir türlü geçememektedir. Tek eşli evliliklerde olan bu olumsuz örneklere bakarak evlilik müessesesinden vazgeçilemeyeceği gibi Çok eşlilik konusunda kötü niyetli insanların verdikleri bu olumsuz örnekler sebebiyle de çok eşli evlilikten vazgeçilemez.

Çok eşli evlilikte kime, nasıl ve neden zulüm olsun?
Şöyle bir misal verelim; “İkinci eş de kadın değil mi iki kadın da hangisi diğerine zulmedecek zulmedildiğini iddia ettikleri ilk eşin dul kaldığını veya boşandığını ve sonra evli bir erkeğin ona evlilik teklif ettiğini farz edin. Şimdi bu kadın ikinci eş olacağı için zulmedilmiş mi olur yoksa zalim mi olur?

Ya da yaygın olduğu şekliyle boşanmış ve dul kalmış bir kadının evli bir erkekle birlikte yaşadığını düşünün. Sonra bu erkeğin onurunu korumak ve evlenip flörtten kurtulmak için bir İslam ülkesine gittiğini varsayın. Bu kadın kabul mü edilirdi yoksa red mi edilir.

Peki, evli bir erkekle ilişki yaşayıp ondan çocuk sahibi olan bir kadını düşünün Onun çocuğu annesinin bir metres olmasını mı yoksa ikinci eş olmasını mı daha çok arzu ederdi.

Erkekler aslında eşcinsel oldukları zaman kadınlara zulüm etmektedirler. Ne var ki bu zulüm yasallaştırılmış, korunmuş ve bu durum ilerleme medeniyet ölçüsü olarak görülmüştür. Beşeri sistemlerin himaye altına aldıkları bataklıklar öyle bir şey ki tıpkı Lut kavmi gibi. Erkeklerin gözünü kadınlardan alan bu sapıklık zinayı teşvik edip çok eşliliği yasaklayan bir toplumda kadınların tüm fırsatları kollayarak ve ellerindeki tüm imkânları seferber ederek diğer kadınlarla rekabet haline girmelerine yol açmaktadır.

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Neyiniz var sizin nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde, okuyup ders yaptığınız Kur’an’a alternatif bir kitap mı var? O kitapta, “Dilediğiniz şey sizindir ve her arzunuzu gerçekleştirme hakkı size verilmiştir!” diye mi yazıyor Yoksa bizden, dilediğiniz hükmü verebileceğinize dair Kıyamet Gününe kadar geçerli bir taahhüt mü aldınız?” (Kalem Suresi: 36-39)

Hak olan sadece Yüce Allah’ın peygamberine indirdiğidir. Bunun dışında kalan ve buna dayanmayan her şey batılın ta kendisidir.

Öyleyse Yüce Allah’ın şeriatı dışındaki zırvaları tanıma, yok say ve yoluna devam et.

Müsennif VELİOĞLU