Çok Eşli Evliliğin Hor Görülüp Yasaklanması

O ikiyüzlüler konuştukları zaman insanın hoşuna gider; Kadın hakları, kadına özgürlük, çağdaşlık, eşitlik… Vs. tatlı dilleriyle, yaldızlı içi boş sözlerle toplumu haktan saptırırlar. Bu saptırıcılar hâkimiyet kurup egemen olur iseler Allah’ın kulları için koyduğu ekonomik ve sosyal düzeni yok ederek ifsat ederler. Bu tip insanlar hakkında

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“İnsanlardan öylesi var ki, dünya hayatıyla ilgili sözleri senin hoşuna gider. Üstelik kalbinde ne kadar iyi niyetler taşıdığına dair Allah’ı şâhit tutar. Hâlbuki o, gerçekte en azılı düşmandır.

Ve dönüp gidince, hele bir de yönetimi ele geçirince yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Oysa Allah, bozguncuları sevmez.” (Bakara Suresi: 204-205)

İnsanlığı madden ve manen ifsad eden beşeri sistemler kadının izzet ve namusunu bir meta gibi pazarlayıp sonrada buna kadın hakları, kadına özgürlük, çağdaşlık ve eşitlik adını vermektedir. Aynı sistemler bir kısım meşru evlilikleri ise hor görüp yasaklamaktadır. Bugün birçok ülkede çok eşli evlilik hor görülüp yasaklanırken ne tuhaftır ki aynı ülkelerde kadının İzzet ve namusu genelev, bar, pavyon, medya… Vs. yerlerde yasal izin ve koruma ile pazarlanmaktadır. Bu sistemlerin kadına verebilecekleri şey ancak bu olabilir. Bu beşeri sistemlerin ne kadar ikiyüzlü, ifsat edici bir şey olduğunu anlatmaya kelimeler dahi kifayet etmez.

Beşri sistemler çok eşli evliliği yasaklamak ve yok etmek için büyük bir mücadele vermektedir. Doğuda, batıda ve hatta birçok İslam coğrafyasında çok eşli evlilik hor görülüp yasaklanmaktadır. Toplumlara bunu kabullendirebilmek için inanılmaz şeyler yapılmaktadır; Yasalar çıkarılmakta, filmler, tiyatrolar, algı operasyonları, psikolojik baskılar… Vs. birçok yol ve yöntemle çok eşli evlilik hor görülüp kötülenmekte ve yasaklanmaktadır.

Beşeri sistemler çok eşli evliliği “kadın hakları, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık” ilkelerine aykırı olduğunu söyleyerek yasaklamaktadır. Oysa bu beşeri sistemler; fuhuş hanelerde kadının izzet ve namusunun pazarlanmasına ses çıkarmadığı gibi, Bu fuhuş haneleri bir ticari işletme gibi kabul etmektedir. Böylece “kadın hakları, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık” hezeyanları ile kadının izzet ve namusunu devletin izni, onayı ve koruması altında pazarlamaktadır. Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesini kadın haklarına aykırı bulan bu sistemler fuhuş hanelerde bir kadının gün içinde birçok erkekle ilişkiye girmesini ise yasal sayarak koruma altına almaktadır.

Yine; Kız, Erkek arkadaşlığı denilen zina arkadaşları istedikleri kadar kişiyle ilişkiye girebilirler yasal olarak hiç bir problem oluşturmaz ancak eğer aynı gençler evlenmek ve ikinci bir eş almak isterse onların maruz kalacakları muamele ancak baskı, tepki ve hapis olacaktır. Bir İslam ülkesinde ikinci hanımı aldığı için hâkim karşısına çıkarılan şahıs Hâkime söz konusu kadının kendi nikâhlı eşi değil kız arkadaşı olduğunu söylediği zaman aleyhindeki tüm suçlamalardan berat etmiştir.

İşte bu sebeptendir ki; Allah’ın otoritesini ve hükümlerini hiçe sayarak zulüm sistemini yeryüzünde kurumsallaştırmaya çalışan azgın kâfirlere, yani tâğutlara kul köle olmayın. Tağuttan kaçınmayı ve tevhide davet eden peygamberler ve onların izinden giden davetçilere uyun.

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Hiç kuşkusuz Biz, Allah’a kulluk edin; tâğuttan kaçının!” diye her topluma bir Peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığı hak etti. Yeryüzünde gezip dolaşın da, inkâr edenlerin sonu nice olmuş, bir görün!” (Nahl Suresi: 36)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur:
“Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak, hainlere güvenilecek. Kişi kendisinden şâhitlik etmesi istenmediği halde şâhitlik edecek, yemin etmesi istenmediği halde yemin edecek. İnsanların dünya ile en mesut olanı, Allah’a ve Resul’üne iman etmeyen alçak oğlu alçak olacak!” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, Heysemî)

Peygamberin sallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi; Toplum öylesine ifsat edildi ki her türlü haramın, sapıklığın hoş görüldüğü ve teşvik edildiği, Helal şeylerin ise kınandığı ve yasaklandığı bir toplum. Bu toplumun kadınları kocasının ikinci evliliğini bir türlü kabullenemez ve ayrılmakta tereddüt dahi etmezler. Ancak kocasının isteklerine cevap veremediği zaman onun ne yaptığını arzularını nerelerde tatmin ettiğini bilmez, bilse de kocasının haram ilişkilerine göz yumar ses çıkarmaz. Ne iğrenç bir durumdur ki; Kadın kocasının helal ve meşru evliliğine isyan eden, kıyametleri koparan ve hatta boşanmakta tereddüt etmeyen kadın, kocasının gayrı meşru haram ilişkilerini ise görmezden gelir, ses çıkarmaz ve git başımdan beni rahat bırak der. İşte bütün bunlar bir toplumun ahlaksızlığının, ifsad olmasının ve yoldan sapmasının bir göstergesidir.

Oysa yüce Allah’ın semadan indirdiği İslam insanın fıtratına uygun bir dindir. Bu din her türlü probleme çözüm sunduğunu bilmemiz gerekiyor.

İşte buyurun; İnsanlığın içinden çıkamadığı bazı sorunların mükemmel çözüm yolları.

Müsennif VELİOĞLU