Ana Sayfa DOĞU TÜRKİSTAN 28 Haziran 2017 21 Görüntüleme

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ GELENEKSEL SOYKIRIM UYGULAMALARI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Hamit Göktürk

Çin yönetimleri tarihleri boyunca insanlık aleminin temel argümanları olan komşuları ile iyi komşuluk ve barış içinde ve bir arada yaşama kültüründen yoksun bir tutuum sergilemişlerdir.Aksine,sürekli olarak komşularını yok etmek,onların önce topraklarını ele geçirmek,sonra ise bu toprakalar üzerindeki maddi zenginlikilere tek başına sahip olmak ve daha sonra ise, işgal ettiği bu topraklar üzerinde yaşayan ve kendinden olmayan yanı Çinli olmayan Milletleri tamaamen yok ederek bir Çin toprağı olarak Çin ana karasına ilhak etmek olarak açıklanan bu yöntemi Milli bir Amaç olarak Çin yönetimlerinin temel politikası olmuştur.

Bu Çin milli politikası üç aşamalı olarak sistemleştirilmiş ve ” Düşmanlarını (Komşularını) Parçalara ayırmak ve daha sonra Yok Etmek terorisi üzerine inşa edilmiştir.Bu Çin milli politikası PAX SİNİCİA olarak tanımlanmıştır.

Çin yönetimleri tarih içinde bu Milli Teorilerini günümüze kadar ısrarla sürdürmektedirler.Bu teorinin aşamaları şunlardır ;
1. Komşuların ( düşmının) arasına nifak ve fitne sokacaksın ve onları parçalara ayıracaksın
2. Uzakta kalan düşmanla işbirliği yaparak onun yardımı ile yakındaki Duşmanını yok edeceksin.
3. Daha sonra yalnız ve tek başına kalan ve zayıf duruma düşürülen uzaktaki düşmanın işini sen bitireceksin.
Çinli Düşünür Gung Zijin’in Komşularını Yok Etme Teorisi
1792-1841 yılları arasında Çing Hanedanlığı Zamanınıda Yaşamış
Çinli şair-Düşünür Gung Zijin’in Yazdığı ve Çin’in Resmi Siyaset Belgeseli olarak Kabul Edilen “Yavların Tarihini Yok Etmek”Teorisi şöyledir ;

 1. Ok-Yay, Kılıç ve Hançer ve diğer kullandığımız silahlar Ayaklanmacı Bihtuenci Çetelerinden ancak,birkaç yüzünü öldürdü.
 2. Ama, Onlar yabancıları teklit eden Çinlilerden birkaç yüz binini öldürmeyi başardılar.
 3. Düşmanı (Türkleri) ebediyen yok etmek için öncelikle onların devletlerini yok etmek gerekir.
  • İlk Önce onun tarihini yok etmelisin
  • Onların Çocuklarını,kimliklerini ve zenginlik kaynaklarını yok etmelisin
  • Onların dinlerini ve inançlarını tahrip ve çöktürmelisin
  • Örf adet,gelenek ve göreneklerini velhasıl kaide yusunlarını bozmalısın
  • Onların Atalarının kabirlerini,mezarlarını ve tabutlarını tahrip ve yok etmelisin.
 4. Onların Ana babalarını,Çocuklarını ve tüm yakınlarını soyunu ve sopunu kurutarak tamamın yok edilmelidir.
 5. Bütün Bunları gerçekleştirmek için ilk önce onların tarihini yok etmelisiniz.

Komünist Çin’in kurucu Lideri ve ilk Çin devlet başkanı Mao, 1949’da Stalin’in askeri ve mali yardımı ile Doğu Türkistan’ı istila eden Çin Ordusuna Verdiği gizli bir talimatname ile Doğu Türkistan’da ÇKP.yönetimine teslim olan 100 bin civarındaki Çang Key Şek Ordusunu Doğu Türkistan’ın sınır boylarına Milis-Asker olarak yerleştirilmesini ve bunların bu ülke’de ebedi olarak kalmaları için ne gerekiyorsa yapmalarını emretmiştir. Bu teslim olan eski etnik Çinli Askerlerden oluşan bu yeni Paramiliter sömürge gücüne Bingtüen yanı sözde inşaat ve üretim ordusu adı verilmiştir. ÇKP.ordusu’ndan emekli olanlar da bu yeni Paramiliter Sömürge gücüne ilave edilerek takviye edilmektedir.
Doğu Türkistan’ı işgal eden ve bu ülkeyi yönetmek üzere Pekin’den atanan yöneten bütün Çinli diktatörler geleneksel Çin Milli politikasını ısrarla devam ettirmişlerdir.
B Çin Milli politikası güünümüzde de aynen devam etmektedir.
Ağustos 2016’de Çin lideri Xi, Tibet’te hüküm sürmekte olan Çin Çüenggou adlı Hitayist bir Çinli şövenist ve Fenatığı ÇKP.genel Sekreteri olarak atamıştır.
Bu Hitayist Diktatör Tibet’teki uygulamaları ile Tibet Canisi olarak tanınmaktadır.
Tibet’te budist Rahiplerin en çok kendilerini yakarak protesto etmeleri bu Tibet Canisinin zamanında gerçekleşmiştir.
Pekin,Bu Hitayist Nazı kafalı ÇKP. Genel Sekreteri Doğu Türkistan Türklerine Tibet’te kazandıkları tecrübeleri ile daha çok baskı,zulüm.etnik ayırımcılık,dini ve ırkı soykırım yapması için görevlendirmiştir.
Ağustos 2016’de Çin’in Urumçi’ye atanan Çin Nazisi, göreve başlarken ilk sözü şu olmuştur ; “ Biz Doğu Türkistan’ı su dolu bir kova gibi muhafaza edeceğiz.Kovadaki dolu suyun ne dışarıya taşmasına izin vereceğiz,ne de dışarıdan tek damla suyun ilave edilmesine izin vereceğiz. Kova’daki suyun eksilmesi ve taşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.” demiştir.
Doğu Türkistan’a yeni atanan Çin sömürge ve işgal yönetiminin başı Çin Çüenggou’nun son son 10 aylık görev süresinde Doğu Türkisitan’da hemen her ay onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı kanlı etnik çatışmalar meydana gelmiştir.
Yıllardan beri yerel ÇKP.yetkililerinin keyfi uygulamaları ile,Namaz ve cami yasağı,Ramazan’da oruç yasağı ve diğer dini ibadetlere yasaklamalar sürdürülmekte idi.Ayrıca,Uygur Türklerinin geleneksel Milli bayaramları olan Nevruz Milli bölücülük ve ayrımıcılığı kışkırttığı gerekçesi ile yıllar önce yasaklanmıştı. Bayram ve Cuma namazların Çin işgal Ordusunun zirhlı araçlarının kuşatması altında ve silahlarının gölgesinde eda edilebiliyordu. Bu uygulamalar ÇKP.yönetimince “Aşırılığın 70 Türlü Tanımı= Alameti Farikası “ tanımlaması ile tarif ediliyordu.
Ancak,01 Nisan 2017’de yürürlüğe konan “Aşırılık ve Terörle Savaş yasası ile yıllardan beri Çin’in kendi yasaları çiğnenerek gayrimeşru olarak uygulanan bu yasaklar menzümesi yasal hale getirilmiştir. 7 Başlık 16 Bölüm ve 50 maddeden oluşan bu yeni Yeni Aşırılık ve Terörle Savaş Yasasından sonraki Uygulamalar şunlardır ;

 1. Doğu Türkistan’da yaşayan bütün Uygur Türklerinin pasaportlarına el konulmuş ve yurt dışı çıkışı engellenmiştir.
 2. Uygur Türklerinin Merkezi Çin’i gitmeleri izine bağlanmıştır.(İç Vize)
 3. Sadece bölgenin yerli sakinleri olan Türklerin (Etnik Çinlilere değil) bir bölgeden diğer bir bölgeye gitmeleri yerel ÇKP.yönetiminin iznine tabi kılınmıştır.
 4. Eğitim ve öğretim başta olmak üzere ziyaret,ticaret,çalışma vebenzeri sebeplerle yurt dışında bulunanların Ülkeye dönmeleri istenmiştir.
 5. Yurt dışında öğrenim görmekte olan Öğrencilerin ise 20 Mayıs 2017’e kadar Ülkelerine geri dönmeleri yolunda ailelerinden Taahhütnami ve Vaadnameler alınmıştır.
 6. Özellikle Türkiye’de öğrenim görmekte olan öğrencilerin ana ve babaları Polis merkezlerine çağırılmakta ve polisler tarafından ve onların nezaretinde Çoçuklarına telefon ettirilerek, eğitimlerini bırakarak geri dönmeleri yolunda baskı ve şantaj yapılmaktadır.
 7. Şimdiye kadar Türkiye’den bu şekilde ailelerine yapılan baskı ve şantaj sonucunda yaklaşık 100 civarında öğrencinin ülkelerine döndüğü tahmin edilmektedir.
 8. Geri dönen öğrenciler Urumçi veya giriş yaptıkları hava alanlarında gözaltına alınıp sorgulanmanka ve pasaportlarına el konulmaktadır.
 9. Türkiye’de şirket kuran,yatırım yapan veya resmi şekilde ticaret yapan Uygur Türkleri baskı ve şantaj ile geri çağrılmaktadır.Geri dönmedikleri takdirde ülkelerindeki mal ve mülk ve servetlerine el konulacağı ve nüfus kayıtlarının silineceği yolunda tehdit edilmektedir.
 10. Her ne sebeple olursa olsun geçmişe dönük yurt dışına çıkanlar “Terbiyeleş = Eğitim Merkez”‘ lerine kapatılımakta ve yurt dışında iken görüştüğü kişiler ve temas ettiği her hangi bir kurum ve kuruluş ile ne konuştuğu hakkında itirafname yazdırılmakta ve binlerce kişinin katıldığı toplantılarda kendi kendilerini eleştirmesi istenmektedir.
 11. Çin işgal yönetimi ile yıllardan beri kendileri ile işbirliği yapan ve kendi Milletine ihanet eden Uygur asıllı devlet memurları sebepler ve gerekçeler ileri sürülerek tutuklamakta ve mahkum etmektedir.
 12. Nitekim geçtiğimiz Nisan ayında 72 yaşındaki HOten Narbağ Cami İmam-Hatibi, ÇKP. Siyasi Danışma Konseyi üyesi ve İslam Dini Cemiyeti Başkan Yardımcısı Abdurrahim Karı bu yeni Aşırılık ve Terörle savaş yasasındaki Dini nikah akdinin yasaklanmasına karşı fikir beyan ettiği için görevinden alınmış ve 3 yıl hapse mahkum edilmiştir.
 13. Yine aynı şekilde Yarkent İslam Cemiyeti Başkanı ve Merkezi Altunluk Mescid İmam Hatibi Muhtar Hacı(55 yaşında) görevinden uzaklaştırılmış ve hapsedilmiştir.
 14. Müslüman Uygur Türklerinin Cami ve Mescitlere giderek ibadetelerini yasaklayan Çin yönetimi,cemaatı 15’den az olan Camileri yıkmakta,yıktığı Mescitlerin yerini Çocuk Parkı ,Camilerin arsasına ise, park inşa etmektedir.
 15. Sigara ve İçki içmeme,Tv. Ve radyoları izlememe de “Aşırılık ve Terörle Savaş” suçu kapsamına alınmıştır. Hoten’de Abdulcelil Tohtiniyaz adında bir ÇKP.yerel Genel sekreteri yaşlıların yanında saygıdan dolayı sigarasını söndürdüğü için görevinden alınmış ve cezalandırılmıştır.
 16. Çin’in Yeni Terör yasasına göre dini nikah kıymak,yeni doğan çocuğa ezan okuyarak isim koymak suç kapsamına alınmıştır. Bu dini ritüelleri yerine getirenler hapse mahkum edilmektedir.
 17. Doğu Türkistan’ın geleceği için en büyük tehdit ve tehlike Çinli göçmen yerleştirilmesi ve demografik asimilasyon tehlikesidir.1949’da Doğu Türkistan’daki Çinli nüfus oranı % 5 mertebesinde iken,günümüzde bu rakam % 50’e ulaşmıştır.
 18. Doğu Türkistan’ın bütün yer altı ve yer üstü kaynakları etnik Çinli göçmenlerin bu ülkeye yerleşmeleri için kullanılmaktadır.
 19. Doğu Türkistan’a göç ederek yerleşmek isteyen bir Çinli’ye 24 saat içinde işe yerleştirileceği vaat edilmektedir.Yeni yapılan bütün binalar ve konutlar Çinli göçmenlere tahsis edilmektedir.
 20. Çin yönetimi Doğu Türkistan’ı 19.yüzyılda batılı sömürgeci güçlerin yöntemlerinden daha beter, çok daha adaletsiz ve insafsız,insanı hak,hukuk ve adalet duygusundan yoksun ve acımasız yöntemler kullanarak sömürmektedir.
 21. Çin’in son uygulamalarından biri ise,Doğu Türklerinin Türk ve Müslüman olmadıklarına inandırmak ve bu yalan ve asılsız söylemlere inanmalarını sağlamaktır.Nitekim Çin’in işbirlikçi Hoten Valisi Aziz Musa geçenlerde “ Biz Uygurlar Hunların veya Göktürklerin evladı değil,büyük Çunghua(Çin) Milletinin ahfadıyız.” tarzında beyanda bulunmuştur.
 22. Sözde Özerk Bölge Halk Kurultayı Üyesi ÇKP.lı Gülnaz Abdurrahman adındaki işbirlikçi ise, “Ben Uygurum ancak,Müslüman Değilim.” Söyleminde bulunmuştur.
 23. Uygur asıllı devlet memurları ve Bürokratlar bir biri ardı sıra “İtirafname ve Vaadnameler” kaleme alarak kendilerinin Türk asıllı ve Müslüman olmadıklarını açıklamaya zorlanmaktadır.Bu ise,açıkça bir asimilasyon ve soykırım dayatmasıdır.
 24. Çin işgal yönetimi günümüzde Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere topyekün savaş açmış bulunmaktadır.Çin bugün bu savaşta kimseden çekinmemekte ve korkmamaktadır.Çin’in tek korkusu yaptığı baskı zulüm ve insanlık dışı cinayetlerinin bu ve benzeri toplantılar ve basın yolu ile dünya’ya duyurulmasından son derece rahatsız olmakta ve çekinmektedir.
 25. Çin,Uygurlara sadece Doğu Türkistan’da değil,Türkiye’de de baskı ve zulüm yapmaktadır.Doğu Türkistanlıları Türkiye’de ve diğer ülkelerde çok yakından takip etmekte yeri geldiğinde şantaj,tehdit ve korkutma ile insanları susturabilmektedir.
 26. Türklüğü ve İslam dinini çağırıştıran isimlerin çocuklara ad olarak verilmesi ve kullanılması yasaklanmıştır.
 27. Doğu Türkistan’da sırf Türkiye sevgisi sebebiyle popülür olan ve talep edilen Türk mallarının satışı dahi yasaklanmıştır.
 28. Türk filim ve dizilerini seyredenler 5-10 yıl arasında hapse mahkum edilmektedir.
 29. Geçtiğimiz yıllarda Turist Kafileleri ile Ülkemize gelen ve Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcı ve yönetmeni Necati Şaşmaz(Polat Alemdar) ile görüşen Doğu Türkistanlı sanatçı ve aydınlar tutuklanmıştır.
 30. Doğu Türkistanlı bilim adamları,edipler,şairler,sanatçılar ve Türk kimliği,kültürü ve medeniyeti için çalışanların tamamı hapsedilmiştir.
 31. Türkiye’de çok Popülür olan ve milyonlarca kişi tarafından beğenilerek dinlenen ve seyredilen “Karşılaşınca= Uçraşkanda” şarkısının bestesi ve icracısı ünlü sanatçı Abdurrahim Heyit geçtiğimiz aydan beri tutukludur.

NOT : Bu metin 05 Mayıs 2017’de Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nde verilen ” Doğu Türkistan’daki Son gelişmeler” adlı konferastaki konuşmamızın yeniden gözden geçirilmiş ve ilaveler yapılmış halidir.)

Uyghurnet sitesinden alıntılanmıştır.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | sancakweb.com