Çeçen komutan Hamzat Gelayev ve şehadeti

 

Hamzat Gelayev, 13 sene önce 28 Şubat 2004’de Dağıstan dağlarında kalabalık Rus birliği ile tek başına mücadele ederek şehid edildi.

Dağıstan dağlarının arslanı Hamzat, Ruslara karşı Çeçenler’in verdiği savaşın bel kemiğini oluşturan dağlıların Guhoy ailesindendi. Çeçen dağlarında Rus zulmüne baş kaldıran Hamzat, çok gençken Dudayev zamanında üst düzey görevlere getirilmişti.

Dağıstan dağlarının eteklerinde Çeçen yiğitleri…

Kafkasya’da İslam, ulusal kimliğin bir parçasıdır. Dağıstan dağları nice Çeçen yiğitleri eteklerinde barındırmış, nice yiğitlerin şehadetine şahitlik etmiştir. Hamzat da bu yiğitlerden sadece bir tanesidir…

Hamzat, Çeçenya’da geleneksel İslam anlayışının temsilcisi ve Çeçen halkının Ehl-i Sünnet geleneğinin nitelendirilirdi. Dağıstan dağlarının arslanı Hamzat Gelayev, Çeçen gençlerden oluşan savaşçılarla Kafkas dağlarını Ruslara dar etmiş ve Rus askerlerin ölüsünden dahi korktukları bir komutandı…

Yiğit komutanın şehadeti..

“Makineli el tüfeği ile savunma yapmaya çalışırken, askeri helikoptere saldırmak zorunda kaldı. Helikopterin bir sonraki saldırısında makineli tüfeklerden çıkan kurşunlar elini kopardı. Hamzat, dağ yamacına yaslandı ve kan kaybından ölene kadar savaşmaya devam etti. Ölümünden sonra bile işgalciler korkudan kendisine yaklaşamadılar birkaç saat boyunca ölü komutanı kurşun yağmuruna tuttular. İşgalciler, Hamzat’a yaklaştıklarında, sağ kalan elinde pimi çıkarılmış el bombası tuttuğunu gördüler.”

Çeçen tarihi, asırlarca isimleri bilinecek kahramanlık öyküleri ile doludur. Adını, şehadeti ve Rus askerlerin kalbine verdiği korkuyla kahramanlar arasına yazdıran Hamzat Gelayev’in hayatından bazı kesitler:

“Çeçen halkı kahramanlarını kaybetmeye devam ediyor. Onlardan biri Hamzat Gelayevdir. Ama ölenlerin yerine yeni komutanlar ve yeni kahramanlar geleceklerdir. Çeçen halkı şu yada bu isimlere ve ünlere bağlı değildir, çünkü Rus işgalcilerle savaşanlar, en iyi evlatların elleri ile Çeçen halkıdır” (ÇİC SK Genel Kurmaylığının özel bildirisi, 3 Mart 2004 yılı.)

“Hamzat şanlı bir hayat yaşadı ve Allah yolunda birçok şey yapıp, gerçek bir erkek olduğunu gösterdi. Ama kardeşlerimizin ölümü bizi üzmemeli. Müslümanlar bu dünyaya hayatın güzellikleri için gelmiyorlar, sadece torunlarına cesaret ve erkeklik örneği gösterip Allah yolunda şehadet için geliyorlar!” (Kafkasya Gazetecileri Derneği başkanı Ahmet Sardali’nin 3 Mart 2004 yılı tarihli bildirisinden).

“Kuşku yok, Allah’ın yolunda ilerlemek için kendi hayatını ancak büyük bir insan verir. Yüce Allah’ın yolunda ruhunu ve kalbini koyanlar, ateşin gölgelerinde kalan günahkar güruhun üzerindedir hep. Ki, aynı zamanda işgalciler ve hainler, kendi başlarına sadece dert getireceklerdir. Hamzat Gelayev de bu isimlerden biriydi. Zelimhan ve diğer mücahidler gibi, ondan sonra gelecek olanlara şanlı ölümün nasıl olacağını gösterdi ve kendisine Şeref anıtı dikmiştir. (Şamil Abuyev, gazeteci – Çeçenpress 04.03.2004).

“O hayattayken ondan çok korktular. Korkuyorlardı ve nefret ediyorlardı. Çünkü o, askeri eğitim almadan, apoletli Rus kölelerden daha iyi savaşıyordu” (Pavel Luzakov, gazeteci, insan hakları korumacı Kavkaz Center, 06.03.2004).

“Hamzat’ı bilenler onu, cesur, iyi niyetli ve dindar bir Müslüman olarak anlatıyorlar. Hamzat, vatanını samimiyetle seven ve vatanı için hayatını verebilecek bir insandı. Çünkü O’nun canı, bu vatanın bir parçası idi.” (Kafkasya Habercisinin 07.03.2004 tarihli makalesi).

“Doğuştan savaşçı, sessiz bir şekilde şehid oldu… Onun son sözleri, bize veraset olarak, düşmana sıktığı kurşunları idi! Bu verasete sadık kalalım!” (Turko Dikaev, Çeçenpress muhabiri, 08.03.2004).

“Bir kurt her zaman sessiz ölür. Ölürken de düşmanın gözlerine bakar. Hamzat Gelayev de, son nefesine kadar mücadelesine sadık kalarak gitti. Dağıstan’ın karlı dağlarında ve yaralı, son anına kadar direndi.” (Ramisa Guho, Kavkaz Center’in gazetecisi 14.04.2004).

İslami Bülten / Haber Merkezi