Kategori: KÜLTÜR

Kültür haberleri, güncel ve objektif haberler, fotoğraf, analiz, video.

Devamını oku

OSMANLI VE KLASİK İKTİSADİ DÜNYA GÖRÜŞÜ

Osmanlı’ nın klasik ilekeleri ve temel değerlerini incelediğimizde karar veren yüksek tabaka insanların, merkantalist batı görüşlerin aksine öncelikle kendi ihtiyaçların karşılanmasıydı. Temel görüş bu şekilde idi. Mal sahibi ve üreticilerin ihtiyaçları karşılanmalı ardından kademe kademe […]

Devamını oku

AYN CALUT SAVAŞI

Aynicâlût Filistin’de Nablus ile Beysân arasında yer alan küçük bir mevki olup rivayete göre adını Hz. Dâvûd tarafından bir savaş sırasında öldürülen (bk. el-Bakara 2/251) Câlût’tan (Goliath) almıştır (I. Samuel, 17/50-51). Selâhaddîn-i Eyyûbî 578’de (1182-83) […]

Devamını oku

KIBRIS BARIŞ HAREKATI

Kıbrıs Harekâtı (TSK kod adı: “Atilla Harekâtı”,Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Kıbrıs Barış Harekâtı”, Modern Yunanca: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο “Kıbrıs Türk İstilası”), 20 Temmuz 1974’te Başbakan Bülent Ecevit’in liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta […]

Devamını oku

İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI (1571)

Sıngın Donanma Savaşı olarak da bilinir. Osmanlı deniz tarihinde yenilgiyle sonuçlanan ve donanma kaybedilen ilk büyük savaş olarak kabul edilmektedir. II. Selim zamanında Venedik idaresindeki Kıbrıs’a sefer düzenlenmesi ve adanın Osmanlılar tarafından fethi üzerine (978/1570), […]

Devamını oku

93 HARBİ OSMANLI-RUS SAVAŞI

Rusya 1856 Paris Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne karşı takip ettiği panslavizm siyasetiyle Balkanlar’daki Slav ahali üzerinde faaliyetlerini arttırdı. Fransa’nın Almanya karşısında yenilmesinden (1870) sonra Avrupa dengesinde ortaya çıkan durumdan faydalanan Rusya, Paris Antlaşması’nın kendisiyle ilgili […]

Devamını oku

BURSA’NIN FETHİ (1326)

Uludağ’ın kuzeybatı eteğinde, aynı adlı ovanın güney kenarında meyilli bir mevkide kurulmuştur. Bugün şehrin büyük bir bölümü batıdaki alçak kısımda yer almaktadır. Şehir hem uygun meyle sahip dağın yamaçlarına doğru tırmanan, hem de ovaya doğru […]

Devamını oku

MEKKE’NİN FETHİ

Muhammed, Hicret’in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine’den çıktı. (4 Ocak 630) 20 Ramazan’da (11 Ocak 630) Hz. Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi: […]

Devamını oku

TAİF KUŞATMASI

Hz. Peygamber Taif seferine neden çıktı? İşte Taif kuşatmasının sebebi ve sonuçları… Hicaz bölgesinin dünyâ cenneti sayılabilecek bir şehri olan Tâif, bir tepe üzerinde kurulmuş muhkem bir kaleye sâhipti. Bu yüzden Allâh Resûlü’nün yapmış olduğu […]

Devamını oku

ONLARIN VASIFLARI ve HEDEFLERİ

Saptırıcı fırkalar sahih İslam’ı tahrif ederek paralel bir İslam uydurmaya çalışırlar. Saptırıcı fırkalar bu emellerine ulaşınca istedikleri çakma Müslüman tipini türetmiş olacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu saptırıcı fırkalardan biri olan hadis inkârcıları bu emellerine ulaşmak […]

Devamını oku

MUTE SAVAŞI

Müslümanlar 3.000 kişilik bir ordu oluşturdular. Ordunun komuta edilmesi konusunda Hz. Muhammed, şu şekilde talimat verdi: “Zeyd bin Harise’yi kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talib geçsin. Cafer bin […]

Devamını oku

Kudüs’ün Fatihi Selahaddin Eyyubi

Müslümanlığın yanı sıra Hristiyanlık ve Musevilik için büyük öneme sahip Kudüs’ü Haçlılarının işgalinden kurtaran Selahaddin Eyyubi, (Selahaddin Yusuf bin Eyyub) şehrin fatihlerinden biri olarak biliniyor. Peygamberler şehri olarak da bilinen Kudüs, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Müslümanların ilk […]

Devamını oku

DÜNYA MALI DÜNYADA KALIR

Lübnan’ın en zengin insanı Eymen Bistani, Beyrutu en iyi noktadan gören hakim bir tepede Kendisine görkemli bir mezar yaptı, Oraya gömülmeyi vasiyet etti. İlahi kader farklı tecelli etti, özel uçağı denize düştü. Milyonlara mal olan […]

Devamını oku

Preveze Deniz Savaşı 1538

Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması ile Cenevizli amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması arasında geçen Preveze Deniz Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki egemenliğini pekiştirmiş ve bu egemenlik 1570’lere kadar sürmüştür. Osmanlı donanması Barbaros’un kaptan-ı derya […]

Devamını oku

Selanik Kuşatması (1422-1430)

Bizans’tan Venediklilerin eline geçmiş bulunan Selanik, Osmanlı kuvvetleri tarafından fethedildi. Sultan II. Murad (S. Fatih’in babası) zamanında, 1430 senesinde kesin olarak Osmanlıların hakimiyeti altına giren Selanik, daha önceki tarihlerde de birkaç kez el değiştirdi. 1430’dan […]

Devamını oku

1071 MALAZGİRT

Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan Dandanakan Savaşı’ndan (431/1040) sonra Merv şehrinde toplanan büyük kurultayda cihan hâkimiyeti mefkûresi doğrultusunda tesbit edilen fetih planları çerçevesinde Selçuklular bilhassa batı yönünde büyük fetih hareketlerine başladılar. Anadolu’nun bir Türk yurdu […]

Devamını oku

BEDİR SAVAŞI

Bedir, Medine’nin 160 km. kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 km. uzaklıkta, Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan küçük bir kasaba idi. Halkı ise burada konaklayan kervanlardan hizmetleri karşılığında aldıkları parayla ve hayvancılıkla geçinen […]

Devamını oku

ÖĞLE VAKTİ ÇIKMADAN MOHAÇ MUHAREBESİ

XVI. yüzyıl Osmanlı ve Avrupa tarihinin sonuçları itibariyle önemli savaşları arasında yer almaktadır. Macaristan’ın güney sınırına yakın bulunan Mohaç (Mohács) ovasında yapılmış olması sebebiyle bu adla anılır. Ayrıca tarihî Macar Krallığı’nı sona erdirip Macar topraklarının […]

Devamını oku

YASSI ÇEMEN SAVAŞI

Yassı Çemen Savaşı,  1230 yılında günümüz Erzincan ili yakınlarında, Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar Devleti arasında meydana gelmiş, Anadolu Selçuklu Devletinin galibiyetiyle sonuçlanarak Anadolu Selçuklularının Doğu Anadolu Bölgesine hakim olmasını sağlamıştır.  Yassı Çemen Savaşı öncesi […]

Devamını oku

DANDANAKAN SAVAŞI

Uzakdoğu ile Akdeniz arasındaki büyük ticaret yolu üzerinde Serahs-Merv arasında bulunan Dandanakan’ın, Ortaçağ’ın önemli ticaret ve sanat şehirlerinden biri olduğu ve bugünkü Türkmenistan Cumhuriyeti topraklarındaki Taşrâbâd’ın işgal ettiği yerde bulunduğu yapılan kazılardan anlaşılmaktadır. Yine bu […]

Devamını oku

Zamanının İskender’i: Yavuz Sultan Selim

SEKİZ YILDA SEKSEN YILLIK İŞ Mısır’ı alarak imparatorluğun kaderini değiştiren Osmanlı Sultanı olan Yavuz Selim, “Hilafet tahtının sultanı” ve “Hadimü’l-Haremeyn” unvanlarının yanı sıra zamanın İskender’i olarak da anılıyordu. İSTANBUL Babası 2. Bayezid’in sancak beyi olarak […]

Devamını oku

Afrika’da Fransa Kâbusu – II: Yeni Sömürgecilik

Fransa Afrika’daki sömürgelerden çekilirken iki konuyu zorunlu tutmuştu: Birincisi Fransızcanın ülkenin resmî dili ve eğitim dili olması, ikincisi ise zorunlu resmî eğitim. Elbette bu eğitim de Fransızca yapılacaktı. Eğitim kurumları ilköğretimden üniversiteye kadar Fransa’nın istediği […]

Devamını oku

Kitap Ehli Kazandı: Ninova Savaşı

Bizans İmparatorlarından Herakleios, 3 Ekim 610 yılında Kuzey Afrika birliklerinden oluşan ordusuyla İstanbul’a gelip tahtı ele geçirdiği sırada devlet, siyasi, askeri ve ekonomik yönlerden kargaşa içerisindeydi. İmparatorluk hazinesi iflas etmişti ve paralı asker sistemine dayanan […]

Devamını oku

İSLAMIN KILICI NUREDDİN MAHMUD ZENGİ

Zengî hanedanının bir üyesi olan Nûreddin MAhmud Zengi 1118 yılında dünyaya geldi. 1146 yılında babası I. İmâdüddin Zengî’nin ölümü üzerine devlet eski Türk geleneklerine göre varisler arasında bölündü, bu paylaşım sonunda Musul Seyfeddin Gazi’ye bırakılırken, […]

Devamını oku

HUNLAR’IN ATLARI KULLANIM ŞEKLİ

…Avrupa Hunlarının atları kullanım alanı, şekli ve toplum hayatındaki önemi diğer göçebe Türkler ile büyük benzerlikler gösterir Romalı tarihçi Ammianus Marcellinus atların Hun toplumu için önemli olduğunu, “atlarına yapışık” gibi hep üzerlerinde olduklarını ve uyuyacakları […]

Devamını oku

Gülüşüyle dünyayı ağlatan büyük öğretmen

Gülüşüyle dünyayı ağlatan büyük öğretmen İdli̇b’li̇ mi̇ni̇k yavruya Evet ey masum çocuk; “Tozlu yüzün, tüm dünyadan daha temiz”. O gülüşün var ya ey çocuk, Bombaların bile yıldıramadığı, Söndüremediği tozun toprağın… Sana bunu reva görenlere inat, […]

Devamını oku

Şeytanın Mahiyeti Nedir? -II

ABDULHAKİM BEYAZYÜZE-posta: Yazarın Tüm Yazıları > Allah’a hamd resulüne selam olsun. Kur’an’da Şeytan kavramının ne şekilde tanıtıldığına yönelik yazılarımıza bugün de devam edeceğiz. Rabbimizden çabamızı keremiyle mübarek kılmasını ve bizi başarıya ulaştırmasını niyaz ediyoruz. Cinni […]

Devamını oku

Twitter artık 280 karakter

Twitter, yaptığı resmi açıklamayla karakter sınırını (şimdilik bir grup kullanıcı için) 280 karaktere yükselttiğini duyurdu. Twitter, bu güncellemeyi dillerin yapısına ve verilere dayanarak yaptığını açıklıyor. Aynı karakter sayısı içinde İngilizce’yle anlatılabileceklerin Japonca ve Çinçe gibi […]

Devamını oku

İhvan’ın Eski Lideri Akif İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi’nin evinde Akif için gıyabi cenaze namazı kılındı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin evinde eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif için gıyabi cenaze […]

Devamını oku

İslâmî Entegrizm Üzerine Bir Tartışma

​​​​​​​Hiçbir şey sosyal adaleti hâkim kılmazdan önce cezai müeyyide uygulamak kadar Kur’an’ın ruhuna aykırı olamaz. Mustafa Öztürk, Karar gazetesindeki köşe yazısında Kur’an’ın literalist/lafızcı yaklaşımla okumayı “Entegrizm” kavramı üzerinden okuyarak bir analiz yapıyor: Entegrizm modern hayatın […]

Devamını oku

“Tekfir, Şeri Hükümdür” İfadesi Ne Anlama Gelir?

El Hicret Medya tarafından yayınlanan bülteninin yeni sayısı okurlarıyla buluştu. El Hicret Bülteni, yeni sayısını cihat yanlıları tarafından takip edilen Ebu Katade El Filistini ve Süleyman Ulvan’ın ‘tekfir’ hakkındaki görüşlerine ayırmış. Ebu Katade El Filistini […]

Devamını oku

DGS tercihleri ne zaman bitiyor?

DGS tercihlerinin başlamasıyla tercihlerini yapmaya başlayan adaylar, bir yandan da DGS tercihlerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman bitiyor? Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nın ardından tercihler 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren alınmaya […]

Devamını oku

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından alınmaya başlanan DGS tercihleri, öğrenciler tarafından yapılmaya devam ediliyor. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 23 Temmuz'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuçlar açıklanmış […]

Devamını oku

Mars ile Jüpiter arasında yeni keşif

  Güneş Sistemi’nde Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında daha önce eşine rastlanmamış, birbirlerinin yörüngesinde dönen iki gök cismi keşfedildi Almanya’daki Max Planck Enstitüsünden bilim insanlarının Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla yaptığı keşifle ilgili ayrıntılar “Nature” […]

Devamını oku

Kur’an’da “Allah … Seçti” İfadesi

MURAT KAYACANE-posta: Yazarın Tüm Yazıları > Daha önce istefâ, akhtârâ, istana’a, irtedâ ve ictebâ fiilleri ve(ya) bu fiillerin başka kiplerinin yer aldığı ayetlerden yola çıkarak “Allah’ın seçmesi” konusu ele alınmıştı.[1] Bu yazıda ise sadece inna(A)llâhe-stafâ […]

Devamını oku

Dünyanın 7’de 1’i Aç!

Dünyadaki aç insanların sayısının 2016 yılında, bir önceki yıla göre 38 milyon artarak, 815 milyona yükseldiği duyuruldu. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Dünya Gıda Programı (WFP) ve diğer Birleşmiş Milletler […]

Devamını oku

“HTŞ, Türk Askerine Karşı Savaşacak”

Heyet Tahrir Eş Şam hakkında çıkan haberlerin grup adına onaylandığı ya da reddedildiği sosyal medya hesabından Türkiye’nin İdlib’e girme kararı değerlendirildi. Türk Ordusunun İdlib’e girme kararına karşı Konsey’in kararının net olduğu ifade edilen açıklamada Heyet […]

Devamını oku

Bir intihar oyunu: Mavi Balina

Gençler arasında yayılan ve dünya çapında yüzlerce intihar olayıyla ilişkilendirilen Mavi Balina oyununun kurucusu Rusya'da 3 yıl hapis cezası aldı. Almanya'da yaşayan 14 yaşındaki Furkan Şen isimli bir çocuk ile Türkiye'de yaşayan 24 yaşındaki Evrim […]

Devamını oku

260 milyon dolarlık patlama!

Uzay araştırmaları şirketi SpaceX, Falcon 9 isimli roketin başarısız denemelerini içeren bir video paylaştı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay araştırmaları şirketi SpaceX, 28 Haziran 2015'te Falcon 9 isimli roketini fırlatmış ancak fırlatmadan birkaç dakika sonra […]

Devamını oku

11 EYLÜL 16. YILINDA

2011 yılında şehid edilen El Kaide Lideri Usame Bin Laden’in 11 Eylül saldırıları ile ilgili olarak 21 Ekim 2001 tarihinde El Cezire’den Teysir Alloni ile bir röportaj gerçekleştirdi ancak röportaj El Cezire’de yayımlanmadı. 21 Ekim […]

Devamını oku

Tunus Avrupa’ya güneşini satacak

Çin, kurulu kapasitesi açısından dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi Londra merkezli enerji şirketi TuNur, Tunus'ta Sahra Çölü'ne güneş enerjisi parkı kurmayı ve burada üreteceği elektriği de Avrupa'ya satmayı planlıyor. Proje, Tunus hükümetinin onayını bekliyor. […]

Devamını oku

Maturidi’yim de O Ne Peki?

‘İtikatta mezhep’ teoriyi, ‘amelde mezhep’ pratiği belirlememektedir. Zira dinimizde herhangi bir teori-pratik ayrımı bulunmadığı gibi herhangi bir ‘biçim-içerik’ ayrımı da bulunmamaktadır. İsmail Kılıçarslan / Yeni Şafak Doğrusu bu ya, son zamanlarda herhangi biri bana ‘itikatta […]

Devamını oku

ALES’te köklü değişiklik

  Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’nda (ALES) köklü değişiklik yapıldığını duyurdu Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’nda (ALES) önemli değişikliklere gitti. Buna göre 160 olan soru sayısı […]

Devamını oku

ALES’te Önemli Değişiklikler!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’nın (ALES) test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’nın (ALES) test […]

Devamını oku

DGS tercihleri için bekleyiş başladı

Yüz binlerce öğrencinin büyük merakla beklediği DGS sonuçları bugün erişime açıldı ve adaylar tercihler için bekleyişe geçti. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar… Binlerce öğrencinin merakla beklediği Dikey Geçiş […]