Kategori: KADIN ve AİLE

Devamını oku

Hayatı Şeriat İle Yeniden İmar ve İnşa Etmek

Ey Müslüman; Kur’an ve Sünnetin buyruklarına kulak asmadıkları hâlde, “Bizde, Müslümanız” diyen O ikiyüzlü münafıklara dikkat et ve onlar gibi olma! Onlar; aklını kullanmayan, kibir, taassup, bağnazlık ve cehalet… Gibi sebeplerle hakikat karşısında sağır ve […]

Devamını oku

Kadın Cinsel Yönden Eksik Yaratılmıştır

Cenab-ı Hak, kadını ve erkeği gerek bedenen, gerekse duygusal açıdan farklı yaratmıştır. Bazı hususlarda erkekleri, bazı hususlarda kadınları üstün vasıflarda yaratmıştır. Böylelikle Allah Teâlâ her cinse farklı istidat ve özellikler vererek dengeyi sağlamıştır. Örneğin; Kadınlar […]

Devamını oku

GAYRI MEŞRU YOLLARLA ÇOCUK EDİNENLER

Nesep insanları birbirine bağlayan kan ve soy bağını ifade eder. Buna anne, baba, kardeş ve akrabalık bağıda diyebiliriz. Nesep insanın dayandığı en güçlü dayanaklardan biridir. Fertler arasında merhamet, şefkat, yardım bu bağla zirveye ulaşır. Bu […]

Devamını oku

Ailede Çocuk Sorunu

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır; “Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır; dilediğine kız çocuğu bağışlar, dilediğine erkek çocuk verir. Yahut hem kız, hem erkek çocuk verir, dilediğini de kısır yapar. O, ilim […]

Devamını oku

Anlaşmalı Evlilikler

Evlilikte elde olmayan sorunlar yaşanıyorsa; Kadın isterse veya belli şartlar karşılığında kocasını diğer hanımlarıyla baş başa bırakabilir. Mesela cinsel ilişkiden kesilmiş, arzusunu kaybetmiş veya bir hastalığa müptela olmuş bir kadın bazı haklarından vazgeçebilir. Böylece bir […]

Devamını oku

Çok Eşli Evliliğin Hor Görülüp Yasaklanması

O ikiyüzlüler konuştukları zaman insanın hoşuna gider; Kadın hakları, kadına özgürlük, çağdaşlık, eşitlik… Vs. tatlı dilleriyle, yaldızlı içi boş sözlerle toplumu haktan saptırırlar. Bu saptırıcılar hâkimiyet kurup egemen olur iseler Allah’ın kulları için koyduğu ekonomik […]

Devamını oku

Çok Eşli Evlilik Kadına Zulüm Müdür?

Kadının İzzet ve namusunu pazarlayan ve kadını her türlü sömüren beşeri sistemler çok eşli evliliğin kadına zulüm olduğunu iddia ediyor. Çok eşli evliliği yasaklamak ve kötülemek için çıkarılan zulüm yasalarının yanında; yalana, iftiraya dayalı propaganda […]

Devamını oku

Dul ve Özürlü Kadınlar

Toplumda yalnızlığa, yokluğa ve her türlü istismara terk edilmiş kadınlar vardır. Bu kadınlar çoğunlukla erdemli ve üstün bir duyguya sahip kadınlardır. Ancak bu kadınlar dul ve özürlü oldukları için evlilikte fazlada tercih edilmezler. Çünkü insan […]

Devamını oku

Mümin Kardeşiniz İçinde İstemez misiniz?

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Onlardan önce o diyarı yurt edinmiş ve imanı yerleştirmiş olanlar Onlar, kendilerine göç edenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir burukluk duymazlar. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, kendilerine tercih ederler. […]

Devamını oku

Mutlusun; Ancak Başına Neler Gelecek Bilmiyorsun

Allah’ın helallerini haram, haramlarını da helal sayanların Müslümanlık iddiası içi boş ve yalan bir sözden ibarettir. Onların durumu; çölde yolunu kaybedip susuzluktan serap gören zavallılara benzer. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’ın size […]

Devamını oku

Çok Eşli Evlilik Zengine Mahsus Değildir

Evlilikte mehir evlenen kadının isteğine ve erkeğinde ekonomik ve sosyal şartlarına göre değişebilir. Mehir de maksimum veya minimum bir sınırlama yoktur. Kişilerin ve toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel durumuna göre değişebilir. Kadın istiyorsa ve erkeğin […]

Devamını oku

Çok Eşli Evlilik ve Hikmetleri

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır; “Eğer yetim gözeteceğinizden emin değilseniz. O zaman size helâl olan kadınlardan ikisi, üçü ve dördü ile evlenin. Onlar arasında da adâleti yerine getiremeyeceğinizden endişe ederseniz, o zaman bir tane veya elinizdeki […]

Devamını oku

İslam Fıtrat Dinidir Evliliği Esas Alır

İslam fıtrat dinidir evlilik esası ile nesillerin sağlam ailelerde yetişmesini sağlar. İslami kültürden uzaklaşarak batı kültürünü benimseyenler ise; Fuhuş ve zinayı hayat tarzı olarak benimsediler. Böylece; Aile mefhumunu yok ederek nesillerin bozulmasına karışmasına sebep oldular, […]

Devamını oku

Taaddud-i Zevcat

Asrımızda incelenmesi gereken önemli konulardan birisi de İslam’a göre çok eşlilik (teaddud-i zevcat) konusudur. İnsanların bu konuda fazla bilgileri olmadığı için her konuda olduğu gibi bu konuda da ileri-geri konuşup durmaktalar. Öyle ki yaşamakta oldukları […]

Devamını oku

Giyinik Çıplaklar

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Cehennemliklerden kendilerini dünyada henüz görmediğim iki grup vardır: Biri, sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döven bir topluluk. Diğeri, giyinmiş oldukları hâlde çıplak görünen ve öteki kadınları kendileri […]

Devamını oku

Tesettür Allah’ın Kadınlara Bir Emridir.

Bu konuda kitapta ve sünnette hüküm açıktır. İslam’da var olan tesettür emrini inkâr edenler küfre düşmüş olacakları aşikârdır. Tesettürü sulandırıp ifsat edenler ise büyük bir azapla ve lanetle karşılaşacaklarını Allah Resulü haber vermektedir. Bu sebeple […]

Devamını oku

İslam’da Hangi Cezai Müeyyideler Vardır

Kur’an’ın rehberliğinden uzak kalan insanlığın başına nelerin geldiğini görmekteyiz. Cehalet, zulüm, ahlaksızlık, yoksulluk ve yolsuzluk toplumları esir almış durumda. Cahiliyenin hak hukuk tanımayan hükümleri, Allah’ın yegâne rab ve tek ilâh olduğu gerçeğinin yok sayıldığı, vahyin […]

Devamını oku

Kadın Dövülür mü? Dövülmez mi?

Allah Teâlâ kadınların haklarının korunmasını, güzelce muamele edilmesini, sevgiyle yaklaşılmasını ve insaflı olunmasını emrediyor. İslam’ın kadınlara verdiği hakların gasp edilmesini, zulmedilmesini ve kötü muamele edilmesini ise yasaklıyor. Yine kadınlarda da eksiklikler ve hoşa gitmeyen hususların […]

Devamını oku

Peygamberi Devreden Çıkarmak

Yahudileşmiş boynu tasmalı din adamlarının en belirgin özelliği, Peygamberi devre dışı bırakmalarıdır. Peygamber devre dışı bırakılınca Kutsal kitabı kendi hevâ ve hevesleri doğrultusunda istedikleri gibi yorumlarlar. Peygambere vermedikleri yetki ve söz hakkını pervasızca kullanırlar. İşlerine […]

Devamını oku

İslam’a Girmekte Özgürsünüz;

İslam; İnsanoğlunu dünya ve ahirette mutluluğa ulaştıracak olan yegâne dindir. Bu din kişisel çıkarları, arzu ve ihtirasları terk edip Allah’ın hükmüne kayıtsız şartsız boyun eğmektir. Allah Teâlâ’nın bütün insanlığa peygamberler aracılığıyla gönderdiği ve en son […]

Devamını oku

Bitmeyen Efsane

Gençlik, Allah Teâlâ’nın kullarına lütfettiği en büyük nimetlerdendir. İnsan gençliğinde ruhen ve bedenen en güzel ve en verimli dönemini yaşar. Bu nimetin kıymetini bilerek iyi değerlendirenler büyük kazanç elde ederler. Bu nimetin kıymetini bilmeyerek heba […]

Devamını oku

Aişe radıyallahu anha

Aişe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yakın dostu, Ebu Bekir radıyallahu anh’ın kızıdır. Peygamberliğin 4. yılında Mekke’de doğmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile nikâhı hicretten önce Mekke’de kıyılmıştır. Aişe radıyallahu anha’nın fiili […]

Devamını oku

Zeynep Binti Cahş radıyallahu anha

Peygamber’in halası Ümeyye’nin kızı olan Zeynep radıyallahu anha önce Resulullah’ın evlatlığı Zeyd radıyallahu anh ile evlenmiş ve aralarındaki uyumsuzluk nedeniyle boşanmıştır. Arap geleneklerine göre evlatlık gerçek bir evlat gibi sayıldığı için nikâh ve miras gibi […]

Devamını oku

Safiye radıyallahu anha

Medine Yahudilerinden Nadir oğullarının reisi Huyey bin Ahtab’ın kızı olan Safiye radıyallahu anh, Harun bin İmran’ın soyundandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber’in fethi sırasında esir alınan Safiye radıyallahu anha’yı cariye olarak satın alıp azat […]

Devamını oku

Evlilik Yaşını Kim Neye Göre Belirleyecek

Tarihe baktığımızda insanlar ergenlik yaşına ulaştıkları zaman veya daha ileri yaşlarda sorunsuz evlendiklerini görürsünüz. Ancak şu son asırda 18 yaş altı çocuk sayılarak yeni bir anlayış ve hukuk icat edildi. Bu anlayış ve hukuk beraberinde […]

Devamını oku

Evliliğe Ceza, Zinaya Alkış:

Her konuda olduğu gibi evlilik konusunda da hakkı bırakıp beşeri ideolojiler bataklığından alınan kanun ve kıstaslar toplumların ahlakını ve fıtratını bozmaktadır. Ahlaksızlık olabildiğince teşvik edilirken evlilikler ise zorlaştırıldı ve hatta birçok meşru evlilik suç sayılmaktadır. […]

Devamını oku

Kadın Her Zaman ve Her Yerde Çalışırsa Ne Olur?

Kadın ve erkek farklı görev ve sorumluluklar için yaratılmış birbirini tamamlayan bir bütünün iki ayrı parçasıdır. Yüce Allah yaratılış fıtratına göre erkeğe; evin reisi olması yetkisini ve çalışarak evin geçimini sağlama sorumluluğunu vermiştir. Kadına ise; […]

Devamını oku

Kadın Nerde ve Nasıl Çalışmalıdır?

Allah, kadınlara evlerinde oturmalarını emretmektedir. Çünkü onların asıl faaliyet alanı evin dışı değil, evin içidir. Dolayısıyla evli her kadının zaten bir işi vardır. Evinin sultanı olan bir kadın için bu öylesine kutsal ve değerli bir […]

Devamını oku

Kadın Erkek Eşitliği Ne Demektir

İnsanlık her konuda olduğu gibi kadınlar konusunda da birçok sapmanın içine düşmüştür. İslam sağa veya sola sapan insanlığı doğru yola iletmek için gönderilmiştir. İnsanlığı kurtuluşa götürecek olan bu din vasat bir yoldur. Günümüz toplumlarında kadınlar […]

Devamını oku

Çocuk Eğitimi ve Huzurevleri

Çocuk, Allah Teâlâ’nın büyük bir nimeti ve ihsanıdır. Her çocuk bir çiçektir. Her çocuk masumdur, günahsızdır. Her çocuk bir süstür, bir ziynettir. Her çocuk bir hazine, bir güzelliktir. Bu büyük hazine ve nimet gereği gibi […]

Devamını oku

“Evlerinizde Oturun…”

(Ayetini daha bir başka severim nedense.) Bu ayeti okudukça kendimi Rabbimden imtiyazlı sayarım. Beni alıp namütenahi bir yere koymuş. Narin bir kelebek, kırılgan bir gelincik çiçeğiymişim gibi hissederim kendimi… Çok değerliymişim, nadideymişim, zümrüt mü, elmas […]

Devamını oku

Kadın Ancak Şeriat İle İzzete Kavuşur:

Yüce Allah’ın Peygamberine indirdiği İslam başka bir ifade ile şeriat kıyamete kadar hükmü geçerli olan tek hukuk düzenidir. Kıyamete kadar insanlığı aydınlatacak ve yol gösterecek bu yasalara insanlık itaat etmekle yükümlüdür. İslam şeriatı hak ve […]

Devamını oku

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” (TCE):

Nesillerin ahlakını bozup eşcinsellik ve kimlik bunalımına itecek toplumda kadın erkek algısını yerle bir edecek sapkın bir fitnedir. Bu fitneyi ancak fıtratı bozulmuş, insanlıktan çıkmış ahlaksız, dinsiz kesimler destekler ve savunur. Gerçekten de ne kadar […]

Devamını oku

Zina Arkadaşlığından Sözde Evliliğe

Doğrusunu konuşmak gerekirse zina arkadaşlığından sonra gerçek bir evliliğe geçiş yapan bir çift yok denecek kadar azdır. Çünkü erkek ne kadar zinakar ve gayrı ahlaki bir şahsiyet olsa da evlenmek için daima namuslu temiz bir […]

Devamını oku

Evliliklerin zorlaştırılması

Allah Teâlâ İslam toplumundan evli olmayan bekâr ve dul bütün Müslümanların ve hatta evlilik hayatının sorumluluklarını yerine getirebilecek fikri ve ahlâkî olgunluğa ulaşmış köle ve cariyelerin de evlendirilmesini emrediyor. Fakirlik bahanesiyle mali hususları gerekçe gösterilerek […]

Devamını oku

Tevhid’in Nuru ve Küfrün Karanlığı:

İslam toplumun pis şeylerden, haramdan ve şirkten uzak durmasını; temiz, helal ve tevhid üzere yetiştirilmesini hedefler. Beşeri sistemler dediğimiz “Tağuti düzenler” ise nerede, ne zaman ne yapacakları belli olmaz, bu gün “Ak” dediklerine yarın “Kara” […]

Devamını oku

O Takva Sahipleri

İslam ile şereflenen Müslüman Kardeşim; Senin örnek alıp takip etmen gereken kişiler, insanlık tarihi boyunca tevhid sancağını elden ele taşıyan peygamberler, ashabı kiram ve onların izinden kıyamete kadar yürüyen âlimler, şehitler ve salih kimselerdir. Onlar; […]

Devamını oku

Onların Hevalarına Uyma

Onlar herhangi bir konuda Allah’ın kitabına ve elçisinin sünnetine çağırıldıkları zaman bir kısmı derhal yüz çevirir. Çünkü Kur’an ve sünnet onların istediği hayat tarzını ve istedikleri gibi yaşamalarına engel olacağını çok iyi biliyorlar. Onlar gerçek […]

Devamını oku

Onlara Dikkat Et

İslâm toplumunu içten çökertmeye çalışan ikiyüzlüler Allah’a ve resulüne iman ettiklerini iddia ederler. Onlar Müslüman olduklarına dair yemin eder ve Müslümanlık taslarlar. Oysa onların asıl maksatları insanları doğru yoldan saptırmaktır. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Allah’ı […]

Devamını oku

İzzeti Arayanlara:

Kim izzet, şeref ve üstünlük arıyorsa Allah’a iman ederek gönlünü ve bütün hayatını Yüce Allah’a teslim etsin. Çünkü her türlü izzet, şeref ve üstünlük “Allah’a” dolayısıyla “Resulüne ve inananlara aittir.” Öyleyse izzeti ve kurtuluşu bulmak […]

Devamını oku

KADININ İZZETİ

(YAZI DİZİSİ) Toplumsal meseleleri İslami bir bakış ile irdeleyen bu eser Kadın, Erkek herkesin okuması gereken önemli bir eserdir. İster doğuda, ister batıda tüm zaman ve mekânlarda beşeri düzenlerin ifsadı sebebiyle özellikle kadınlar zillete mahkûm […]