Arap gençler kötü yönetimler yüzünden ülkelerini terk etmek istiyor

Arap gençliği arasında yapılan bir anket oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

"Arap Gençliği Araştırması 2020" adıyla yapılan , Arap dünyasında 18 ile 24 yaş arası 10 gençten 4'ü, ülkesini terk etmeyi düşünüyor veya doğrudan bunu yapmak için çabalıyor.

'Şam Beldesi' olarak anılan ve Suriye, Lübnan, Filistin ve çevre bölgeleri içerisine anılan coğrafyada yaşayan Arap gençliğinde bu oran yüzde 63'e kadar çıkıyor.

Lübnan'da oran yüzde 77, Libya'da yüzde 69, Yemen'de yüzde 66 ve Irak'ta yüzde 65.

Göç etmeyi en az düşünenler ise yüzde 3 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve yüzde 6 ile Suudi Arabistan vatandaşı gençler.

Ülkelerini terk etmek isteyenlerin yüzde 46'sı BAE, yüzde 33'ü ABD, yüzde 27'si Kanada, yüzde 27'si İngiltere, yüzde 22'si Almanya'ya gitmek istiyor.

"Yolsuzluk en büyük sorun"

Ankete göre katılımcıların yüzde 77'si ülkelerinde yolsuzluğun büyük bir sorun olduğunu belirtti. Yüzde 69'luk bir kesim de hükümet karşıtı gösterileri desteklediklerini ifade etti.

Gençliğin yüzde 35'i borçlu olduğunu belirtirken, ülkelerini terk etmek isteyenlerin yüzde 40'ı kalıcı, yüzde 60'ı ise geçici olarak gitmeyi istediklerini dile getirdi.

Arap dünyasında mevcut yönetimler, halkın taleplerini ve ideolojilerini değil, dış ülkelerin direktiflerini ile belirli yerel çevrelerin çıkarlarını ön planda tutmakla suçlanıyor.

Bu paralelde Arap dünyasındaki gençlerin, mevcut yönetimlere duydukları tepkinin zaman içerisinde daha da tırmandığı göze çarpıyor.

Kaynak: Mepa News