Anayasa Mahkemesi 70 Bin 771 Başvuruyu Reddetti!

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal (OHAL) kanun hükmünde kararnameleri (KHK) ile yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemlere yönelik 70 bin 771 başvuruyu, iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, olağanüstü hal (OHAL) kanun hükmünde kararnameleri (KHK) ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki 70 bin 771 başvurunun, 685 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilmediği ve bu kararların başvuruculara tebliğ edildiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruların 685 sayılı KHK’nın geçici 1. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına girmediğinden, OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemlere yönelik başvurular, resen OHAL Komisyonu’na gönderilmeyeceği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“685 sayılı KHK’nın 7. maddesinde, Komisyon’un başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan KHK’larla ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde, bu tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK’larla ilgili olarak ise Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde Komisyon’a başvuru yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemlere ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunan başvurucuların, Komisyon’a başvuru usulünü düzenleyen kurallara uygun olarak kendi durumlarını değerlendirip gerek duymaları hâlinde Komisyon’a başvuru yapmaları gerekmektedir.”

Haksöz Haber sitesinden alınmıştır.