Ahrar Emiri Ebu Ammar görevi bıraktı, Ahrar fesh’den kurtuldu

HTŞ Ahrar kışkırtması başarısızlıkla sonuçlanmış, bu esna’da HTŞ lideri Ebu Cabir’e ağır ithamlarla tehdidi esirgemeyen Ebu Ammar, HTŞ karşısında başarısız olunca geri çekilmiş, grubu feshettiğini ve isteyenin isteyen gruba katılabileceğini açıklamıştı. Bundan sonra Ebu Ammar’ın herhangi bir açıklama yapmayarak iki yardımcısı ile Türkiye’ye geçtiği iddia edilmişti. Türkiye’de Mersin ilinde (22-23 Temmuz) bir toplantıya katılan Ebu Ammar’ın kimlerle toplantı yaptığı açıklanmamıştı.
25 Temmuz’da sosyal medyaya sızdırılan bir iddia Ebu Ammar’ın Türk yetkililerce kulağı çekilmek üzere çağrıldığı yönündeydi.
Dün Ahrar-ı Şam yaptığı açıklamada Ebu Ammar(Ali el Ammar)’ın görevini bırakarak yerine “Hasan Savfan(Ebu Bera)’nın geçtiğini duyurdu. Ayrıca beyanda Ebu Ammar’ın halefine yeni görevinde başarı temenni ettiğine yer verildi.

Fetih Medya sitesinden alıntılanmıştır. Sorumluluk kaynağa aittir.