Pazar, 23 Eylül 2018
Free website traffic to your site!

PENDNAME, Yayın Hayatına Başladı

PENDNAME, sitesi yayın hayatına başladı. Makale, İnşa, Köşe Yazıları ve Şiir kategorileri altında farklı yazı türleriyle kaleme alınan yazıları içeren site, ilk çalışma ürünlerini paylaşmaya başladı.

adresinden yayın yapan site, çalışmalarını sosyal medyada da resmi hesabından paylaşıyor.

Site ‘Başlarken’ adlı yazıyla yayın hayatına ‘merhaba’ dedi:

“Bismillahirrahmanirrahim.

En güzel övgüler ve şükranlıkla dolu yönelişler, adı üstün tutulmaya tek layık Aziz ve Hamid olan Allah’adır. O, Allah ki insanı bir damla sudan yaratmış ve ona değer vererek muhatab almıştır; içlerinden iman ederek salih amel işleyenlere altlarından ırmaklar akan Cennetler hazırlamış, nankörlükle fesad çıkaranların ise hakkını vermeyi vadetmiştir.

Selatu Selam ise hakka vefada, yumuşak huylulukta, cesarette, cömertlikte, adalette ve sabru sebatta insanlığa örnek olmuş, Allah’ın kulları içinden seçerek kendisine vahiy meleğini gönderdiği Ahmed Muhammed Mustafa’ya ve onun tertemiz aile halkına ve de dinin vezirleri olan ashabına olsun.

Bunun ardından;

Allah’ın Adem’i aleyhisselam yaratıp, onu ve eşini Cennete yerleştirmesi, o gün için meleklerin anlayamadığı ve cin topluluğu için de kestirilemeyen bir imtihan iken

Nuh’un aleyhisselam karada gemi inşa etmesi,

İbrahim’in aleyhisselam bir kadın ve çocuktan ibaret ailesini ot bitmeyen bir çöle bırakıp dönmesi,

Musa’nın aleyhisselam Kızıl Denizin kıyısına kadar henüz yardımın nasıl geleceğini bilmeden ilerlemesi,

İsa’nın aleyhisselam diğer tüm Peygamberlerden aleyhimusselam farklı* olarak göğe çekilmesi,

Ve Muhammed’in aleyhisselatu vesselam Hira mağarasında sadrının genişletildiği etütler, biz insanlar tarafından ilk bakışta anlaşılamasa da Allah’a sadakatten vazgeçmeyenlerin adımları, Allah’ın takdirine ve vadine doğru giden yolun döşenmesinden ibarettir.

Aynı şekilde, Adem’in aleyhisselam oğullarından ’in kardeşini öldürmesi,

Nuh’un aleyhisselam oğlu Kenan’ın kendisine asi olması,

İbrahim’in aleyhisselam kavminin onu ateşe atmaya kalkması,

Firavun’un Musa’ya aleyhisselam karşı yürüttüğü ‘ulusal güvenlik mücadelesi’

alimleri ve Romalıların İsa’nın aleyhisselam ezberlerini bozan tutumlarını cezalandırmaya kalkışması ve

Kureyşin öncülük ettiği ‘Ahzab’ın Muhammed Mustafa sallallahualeyhivesellem ile giriştiği varlık mücadelesi de birey ve toplumların şahsi ve dönemsel uğraşları olmakla sınırlı kalmamıştır.

Tarih, bir tek kişinin kişisel olduğunu zannettiği bir adım atmasıyla yüzyıllar içinde nelere neden olduğunu gösteren hayret verici olaylarla doludur.

Bazen tüm dünyadaki cinayetler canilerinden eksiltilmeksizin bir tek kişiye yazılırken bazen de yeterli potansiyeldeki bir tek kişi doğru eğitilir ve Ehli Küffarın kaleleri fethedilerek o kalelerin yüzyıllarca Müslümanlarla Batılılar arasında bir set olması sağlanabilir.

Suya atılan bir tek taşın çıkardığı ve genişleyerek çoğalan dalgaların adı kimi zaman Kabil olur, kimi zaman da Fatih Sultan Mehmed olur.

Çağımızın Müslümanları, İslam’ın ilk defa lidersiz, devletsiz, ordusuz ve güçsüz olduğu bir zamana göz açtıktan sonra karşılaştığı ıstırap verici hadiseler nedeniyle ardı arkası kesilmeyen travmalar yaşamış ve buna bir son vermek için elinden geleni yapmak için gayret göstermişlerdir.

Alimleri katledilmiş, kütüphaneleri yakılmış ve harfleri bazı Müslüman halklarda kağıt üzerinde, diğer bazılarında ise zihni devrimle değiştirilerek tarihinden koparılmış bir Ümmetin yeniden şanlı günlerine dönmesi, tanıklık ettiğimiz üzere, kolay olmayacak zorlu bir süreçtir.

Zillet günlerinin atlatılması için seferber olanlar, kabiliyetleri doğrultusunda hizmetler sunarak yeniden inşa edilecek görkemli medeniyet için taş üstüne taş koyma yolunda fedakarlıklarda bulundular.

Bu yeni çalışmayla biz de bir taş daha koyabilmek için elimizden geleni yapmak istedik.

PENDNAME, Kuran’da insana düşman olarak gösterilen Şeytanın aleyhillane perdenin arkasındaki asıl merkez olduğu ve Müslümanlarla mücadele etmesi için dostlarına vahyetmekten geri durmadığı,

İnsanda bir et parçası bulunduğu ve onun doğru olması halinde tüm bedenin doğru olacağı, bozuk olması halinde de tüm bedenin bozuk olacağı, bu et parçasının adının da kalp olduğu,

İslam Ümmeti için asıl tehlikenin harici düşmanlardan öte geçen zararlar vermiş dahili düşmanlar olduğu gerçeğine dayanan, farklı yazı türleriyle ve farklı kategorilerle bir anlayış sunma amacı taşıyor.

PENDNAME, içinde bulunduğumuz toplumun realitesinden uzaklaşmayı her toplumun kendi içlerinden onların ihtiyaçlarına cevap verecek bir peygamber gönderilmesi hikmetiyle ters düşmek anlamına geldiğine inanır.

PENDNAME, fikirlerle karmaşıklaştırılmış, Rasulullah’ın sallallahualeyhivesellem ve Raşid Halifelerinin radiyallahuanhum uygulamaları üzerine eklenmiş veya ondan eksiltilmiş her söz ve yöntemle elde edilmiş davetlerin, görünürde İslam’a çağırsa da aslı itibariyle karanlıklara yönlendirdiğini özellikle vurgular ve kendi davetini yalın, kolay ve fıtri hakikat üzerine tesis eder.

PENDNAME, aslında tüm insanlık için bir kurtuluş olsun diye gönderilen fakat kendi müntesiplerini ve hatta mukaddesatını dahi koruyamayacak şekilde güçten düşürülen İslam’ın hangi etken faktörlerle güçten düşürüldüğünü irdelemeyi amaçlar. Bu niyetinin sonuçları olduğunu da göz ardı etmez.

Binaenaleyh, PENDNAME, muson yağmurlarıyla sele maruz kalmış, evinden ve hatta sevdiklerinden olmuş bir topluma asıl nedenin yüksek nem olduğunu göstermeyi amaçlar.

İnsanlardan bir kısmı evlerinin yıkılmasını farklı gerekçelere bağlamakta ısrarlı olsa da hala yağmakta olan ise nem faktörünü tespit edenler için en büyük kanıt niteliğindedir.

Tolstoy: “İnsanların çoğu yapıyor diye yanlış, yanlış olmaktan çıkmaz.”

_____________

*Bazı kaynaklar Şit’in aleyhisselam da göğe yükseltildiğini belirtir.”

Asya’nın Sesi sitesinden alıntılanmıştır. Sorumluluk kaynağa aittir.

Free website traffic to your site!

Bu Haberler de var

Apple’dan Müslümanları Kızdıracak 23 Nisan Mesajı

Apple, 23 Nisan Kutlamaları için hazırladığı bir gif videosunda tesettürlü olduğu değerlendirilen bir kadın yüzüne …

Evren Bir Anda Toz Bulutuna Dönebilir

Harvard Üniversitesi’ndeki fizikçiler, Higgs bozonu tarafından yayılan negatif enerji balonunun patlamasıyla evrenin aniden yok olabileceğini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.