Çarşamba, 17 Ekim 2018
Free website traffic to your site!

Hacc ve Umrede saçı kısaltma veya tamamen kesmenin geçerli miktarı

Umre ibadetini tamamladım, saçımı da önden, arkadan, sağdan ve soldan birer kere kestim… Umrem geçerli mi yoksa?

Allah’a hamd olsun,

Birincisi: saçının tümünü kesmenin kısaltmadan daha faziletli olduğu konusunda alimler arasında ihtilaf yoktur. Çünkü Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem saçının tümünü kesmiştir. Ayrıca tamamen kesenlere üç defa kısaltanlara ise bir kere dua etmiştir. (el Mevsua el Fıkhiye 18/98)

Ancak geçerli en az miktarı konusunda ihtilafa düşülmüştür:

Malikiler ve Hanbeliler başın bir kısmını kesmenin geçerli olmadığını söylemişlerdir. Çünkü Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem saçının tümünü kesmişti. Mutlak olan emir kesmektir. Bu nedenle kesmenin anlamına dönülmesi gerekir.

Hanefiler ise başın dörtte biri miktarı kadar saçı kesmek geçerlidir. Dörtten birinden daha az kesmek geçerli olmaz.

Şafiiler ise: başın her hangi bir yerinden en az üç kıl kesmek veya kısaltmak yeterlidir.

İbn Kudame Rahimehullah el Muğni kitabının 3/196 da şöyle dedi: tüm saçından kısaltma veya kesmek gerekir aynı şekilde kadın da aynı hükme tabidir. Sonuç olarak en tedbirli uygulama tüm saçından kısaltma veya kesme işlemi yapması gerekir.

İkincisi: saçın bir kısmından kesen ile ilgili ise durumuna bakılır: şayet ilim ehlinin fetvasına göre yapmışsa onun üzerine her hangi bir şey gerekmez.

Ama kendi isteğine göre yapmışsa yaptığı uygulama geçerli değildir bununla beraber ihramı üzerine kalır. Şimdi hemen elbisesini çıkarması gerekir ve saçını kapsamlı bir şekilde kısaltması veya kesmesi gerekir. Böylece ihramdan tamamen çıkmış olur. Bu esnada yaptığı yasaklardan dolayı ona bir şey gerekmez.

İbn Useymin’e Umreden sonra tek taraftan saçını kesen daha sonra yaptığı uygulamanın yanlış olduğunu öğrenen kişinin hükmü sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “ şayet bunu bilmeden yaptıysa hemen elbisesini çıkarır ihram elbiselerini giyer ve saçının tümünü ya kısaltır veya keser. Bu arada yaptığı ihram yasakları affedilir. Çünkü hükmü bilmiyordu, saçı kesmek veya kısaltmak ’de olması şart değildir. Ancak yaptığı eylem her hangi bir alimin fetvasına göre ise onun bir şey yapması gerekmiyor. Çünkü yüce Allah şöyle buyuruyor: “…. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” Nahl 43

Bazı alimler, saçın bir bölümünden kısaltmanın tüm saçtan kısaltma hükmünde olduğuna inanırlar.”

En iyisini Allah bilir.

İslam Soru-Cevap Sitesi

Free website traffic to your site!

Bu Haberler de var

Paranın değeri değişirse borcu nasıl öder?

– Fıkıh ve Fıkıh Usulü » Fıkıh » » Borç Verme/Karz-ı Hasen. Bir arkadaşıma borç …

Zulme uğrayan bir kimse, kendisine zulüm eden birinden haberi olmadan hakkını alabilir mi?

– . – Fıkıh ve Fıkıh Usulü » Fıkıh » » Kiralama/İcar » . – …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.