Salı, 18 Aralık 2018

Erkekler için giyimle ilgili hükümler

Kur’ân-ı Kerim’de, ister Müslüman ülkede olsun ister gayri Müslim ülkede olsun, Müslüman kadının nasıl giyinmesi gerektiği açıklanmıştır. Ben erkeğin Müslüman ve gayri Müslim ülkelerde nasıl giyinmesi gerektiğini öğrenmek istiyorum.

Allah’a hamd olsun,

1-Bu konuda asıl olan şudur ki, giyilebilecek her şeyin caiz ve helal olmasıdır. Ancak erkeklere ipeğin haram olması Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in şu hadisinde belirtilmiştir: “Bu iki şey “altın- ipek” ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına heladır.”[1]

Aynı şekilde temizlenmeyen ölülerin derilerinin giyilmesi de caiz değildir. Hayvan yünü ve kıllarından üretilen elbiseler ise temiz ve helaldir. Ölü derilerin kullanılması ile ilgili daha detaylı bilgi için ( 1695) ve ( 9022) nolu fetvaların cevaplarına bakınız.

2- Avreti örtmeyen şeffaf giysilerin giyilmesi de caiz değildir.

3- Giyinmede müşrik ve kâfirlere benzemek haramdır. Kâfirlere özel elbiseleri giymek caiz değildir.

Abdullah bin Amr bin As Radiyallahu anhu şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem benim üstümde kırmızı boya ile boyanmış iki elbise gördü. Bunun üzerine bana “bunlar kafirlerin elbiselerindendir bunları giyme” dedi. [2]

4- Giyimde kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara benzemeleri haramdır. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem kendini kadınlara benzeten erkekleri ve kendini erkeklere benzeten kadınları lanetlemiştir. [3]

5- Giyimde sünnet olan; besmele çekmek, giyinirken sağdan başlamak, çıkarırken soldan başlamaktır.

Ebu hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: Giyindiğiniz zaman ve abdest aldığınız zaman sağınızla başlayın[4]

6- Yeni elbise giyen kişinin Allah’a şükretmesi ve dua etmesi sünnettir. Ebu Said şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem yeni bir elbise giydiği zaman; sarık, gömlek veya elbise diye ismiyle adlandırır ve şöyle derdi: “Allahım! Hamd sanadır. Bunu bana sen giydirdin. Onun ve yapılış gayesinin hayırlı olmasını Sen’den dilerim. Onun ve yapılış gayesinin şer olmasından Sana sığınırım”[5]

7-Abartı ve gösteriş olmadan elbisenin temizliğine dikkat etmek sünnettendir.

Abdullah bin Mesud Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Hazır bulunan bir sahabe: Kişi elbisesi ve ayakkabısı güzel olmasını sever. Bunun üzerine Rasulullah şöyle dedi: Allah güzeldir, güzeli sever. Ancak kibir, hakkı inkar etmek ve insanları küçümsemektir. “[6]

8- Beyaz renkli elbise giymek müstehabtır. İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Elbiselerinizden beyaz olanı giyinin. Zira o elbiselerinizin en hayırlısıdır ve onunla ölülerinizi kefenleyiniz”[7]

9- Müslüman kişi giydiği tüm elbiselerde aşık kemikleri aşmayacak şekilde giyinmesi gerekir. Nitekim Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “ Aşık kemiklerinin altında olan elbise ateştedir.” [8]

Ebu Zer Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir:” “Üç kişi vardır ki, kıyâmet günü Allâh onlarla konuşmayacak, yüzlerine bakmayacak ve kendilerini temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.”Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in bu sözleri üç defa tekrarladığına şâhit olan Ebû Zer -radıyallâhu anh-:

“−Adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrâna uğrasınlar! Kimlerdir bunlar yâ Rasûlallâh?” diye sordu. Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-: “−Elbisesini (kibir ve gururundan dolayı) sürükleyen, verdiğini başa kakan ve malını yalan yeminle pazarlayandır!..” buyurdu. [9]

10- Şöhret elbisesini giymek haramdır. Şöhret elbisesi; kişinin diğerlerinden ayırt edilmesi, herkesin ona bakması ve onu tanıması için giyilen elbisedir.

İbn Ömer Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “ Her kim şöhret elbisesi giyerse, Allah ona kıyamet gününde benzer bir elbise giydirir.

Başka bir rivayette: “Giydiği elbisede ateş tutuşur”. Başka bir rivayette: Ona zillet elbisesi giydirilir” [10]

Soran kardeş daha fazla bilgi edinmek isterse, sitenin “Libas” başlıklı konulardan istifade edebilir.

En doğrusunu Allah bilir.

[1] İbn Mace 3640 . elbani sahih demiştir.

[2] Muslim 2077

[3] Buhari 5546

[4] Ebu Davud 4141 elbani sahih demiştir sahih el 787

[5] Tirmizi 1767, Ebu Davud 4020. Elbani sahihul cami de sahih demiştir, 4664

[6] Muslim 91

[7] Tirmizi 994, Hasen ve sahihtir. Ebu davud.4061, İbn Mace 1472

[8] Buhari 5450

[9]Müslim, 106

[10] Ebu Davud 4029, İbn Mace 3606, 3607 . Elbani hasen demiştir. Sahih el terğib 2089

İslam Soru-Cevap Sitesi

Bu Haberler de var

Boşanmış hamilenin (iddeti) bekleme süresi

– Fıkıh ve Fıkıh Usulü » Fıkıh » . Bir adam eşiyle tartışır ve ona: …

Çokça yemin edip fakat kefaret ödemeyenin durumu

– Fıkıh ve Fıkıh Usulü » Fıkıh » İbadetler » Yeminler ve Adaklar. Ben çabuk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.